I en kort periode på fire-fem år, for om lag 25 år siden, ble avgangsmassen fra oppredningsverket til Rana Gruber brukt til å fylle opp store, nye landområder, i forbindelse med utvidelsen av Mo i Rana mot fjorden.

Avgangsmasse som framtidsressurs

7 november, 2016 15:06 Del Del Del

Vi er nå i dialog med Mo Industripark AS for mulig bruk av avgangsmasse til andre prosjekt. Vi håper dette vil bli aktuelt, sier Nancy Stien Schreiner, KHMS-sjef ved Rana Gruber AS.

 

Rana Gruber er i den heldige situasjon at deres avgangsmasse er et meget godt egnet materiale. Imidlertid er det en felles utfordring for de fleste gruveselskapene å finne fram til gode og nye anvendelsesområder for avgangsmassen, ikke minst fordi det utgjør store mengder.

Avgangsmassen er den delen av malmen som ikke inneholder mineraler eller metaller. Når malmen knuses og males ned til finkornig masse, så skilles mineraler og metaller bort fra avgangsmassen. Det skjer i oppredningsverket.

I en kort periode på fire-fem år, for om lag 25 år siden, ble avgangsmassen fra oppredningsverket til Rana Gruber brukt til å fylle opp store, nye landområder, i forbindelse med utvidelsen av Mo i Rana mot fjorden. Dette var området fra Rana Grubers kaianlegg i nord til Rana Industriterminal i sør. Dette het den gang Nordre, Midtre og Søndre felt, og det ble opparbeidet fra 1988 til om lag 1993. I denne perioden ble hele fem millioner kubikkmeter avgangsmasse brukt til utfylling av landområdene.

Rana Grubers avgangsmasse er klassifisert som oppfyllingsmasse av høy kvalitet, blant annet fordi den er giftfri og ikke inneholder tungmetaller. Andre gruveselskap er ikke like heldig stilt på dette området.

Nancy Stien Schreiner forteller at de har høy prioritet på arbeidet med å finne nye anvendelsesområder av deres avgangsmasse. Den representerer store verdier om man kan finne fram til slik videre anvendelse.

– Det er flere som har forespurt om bruk av avgangsmasse på forskjellige områder, i mindre omfang. Vår avgangsmasse er ikke inert, som betyr at det er rene masser uten innhold av kjemikalier, og det er en stor fordel for oss.

Dette er uten tvil et stort potensial her i framtiden. Mange miljøer, både innenfor forskning og i bedriftene selv, arbeider aktivt med å finne slike anvendelsesområder, sier Nancy Stien Schreiner.

Del Del Del