Bengt Olof Gunnarsson og Kjell Ove Gunnarsson fra Gunnars Tråd AB var på leverandørbesøk ved Celsa Armeringsstål i januar. De mener det er viktig å ha en leverandør fra Skandinavia.

Behov for nordisk leverandør

12 mars, 2014 12:28 Del Del Del

– Celsa Armeringsstål AS kan levere jevn og fin kvalitet, med en god jevnhet i tråden og et godt ytre.

Dette sier Bengt Olof Gunnarsson og Kjell Ove Gunnarsson, som er eiere av selskapet Gunnars Tråd AB, som ligger i Hillestorp i Småland, 70 km sørøst for Gøteborg. I 2013 kjøpte Gunnars Tråd AB om lag 20.000 tonn lavkullholdig valsetråd totalt.

Gunnars Tråd AB er et moderne trådtrekkeri, som ble startet av Gunnar Gustavsson i 1960, og fortsatt drives det i familiens regi. Deres produkter har hele tiden vært lavkullholdig ståltråd, og gjennom årene har produktsortimentet økt.

Selskapet kjøper valsetråd, som de så trekker i ulike dimensjoner. Det videreforedlede produktet selges i det nordeuropeiske markedet.

Tidligere var Dalsbruket en stor leverandør av tråd for Gunnars Tråd AB. Nå leverer ikke Dalsbruket lenger.

– For oss er det viktig og positivt å ha en nordisk leverandør, med kvalitet og pris som er tilpasset vårt kostnadsnivå og innenfor vårt segment, sier Kjell Ove Gunnarsson. Han mener det er bra det finnes en nordisk leverandør.

Samarbeidet med Celsa Armeringsstål startet i 2013, etter at Halvard Meisfjord besøkte Gunnars Tråd AB i juni.

 

Se artikler om saken i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_6

GSnr1_2014_7

Del Del Del