Biskopen i Sør-Hålogaland bispedømme besøkte Mo Industripark.

Biskopen besøkte MIP

24 mars, 2013 11:10 Del Del Del

Fredag 15. mars avla biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland et besøk Mo Industripark, i forbindelse med bispevisitas i Gruben menighet. Han hadde med prost Martin Kildal, ansatte i Gruben menighet og ved bispekontoret på omvisning i industriparken. I tillegg til rundtur med buss holdt informasjonssjef Ivar Hartviksen orientering om historien til Ranaindustrien og viste film fra dagens produksjon ved Celsa Armeringsstål AS.

 

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 2, 2013. Klikk her: GS2_11_2013

Del Del Del