F.v: Prosjektleder for ventilasjon, Patrick Solvang og daglig leder i Haaland Mo, Lars Magnus Høgås.

Bruker fjernvarme for å kjøle

26 august, 2022 9:26 Del Del Del

I det høyteknologiske plussbygget til Haaland, hvor det både er solcellepaneler og honningproduksjon på taket, har de siden bygget sto ferdig i 2019 kjølt ned bygget ved bruk av såkalt sorptiv kjøling, som utnytter fjernvarmen fra industrien.

SORPTIV KJØLING
Løsningen fungerer slik at luften først tørkes med fjernvarme, for deretter å fuktes med vann som fordamper og senker temperaturen. Sorptiv kjøling passer der kjølebehovet kan dekkes via ventilasjonsanlegget, og der det er planlagt med relativt få ventilasjonsaggregater. Løsningen gir stabil drift og enkelt vedlikehold.

– Grunnen til at vi valgte akkurat sorptiv kjøling, er at vi har rik tilgang på fjernvarme fra industrien, og da var det et ganske naturlig valg å skulle nyttiggjøre oss av fjernvarmen også på sommeren, forteller prosjektleder for ventilasjon, Patrick Solvang.

Solvang mener vi i Rana er heldige som har tilgang på fjernvarme fra industrien, og tror mange flere vil benytte seg av teknologien fremover.

– Den sorptive kjølingen er ikke så veldig utbredt i Norge, teknologien i seg selv er ikke ny, men det er ikke alle som den tilgangen på rimelig fjernvarme som vi har her i Rana. De siste årene har aggregatene og komponentene i aggregatene blitt mye bedre slik at prosessen har blitt mye mer effektiv enn tidligere, forteller Solvang.

Sorptivt kjølesystem som bruker fjernvarme for å kjøle.

MANGE FORDELER
Sorptiv kjøling er en miljøvennlig og ressurseffektiv energiløsning som gir god komfortkjøling. Løsningen er konkurransedyktig med andre alternativer og reduserer det samlede plassbehovet til tekniske installasjoner i bygget.

– Systemet tar noe plass, men regner man ventilasjonsaggregatet og kjølingen som ett system, så er det plassbesparende sammenlignet med alternative løsninger som varmepumper eller isvannsmaskin, sier Solvang.

I tillegg til å være plassbesparende, reduserer den sorptive kjølingen strømforbruket.

– Den store fordelen med sorptiv kjøling er at det ikke bruker strøm, det bruker fjernvarme, som ikke så mange ønsker på sommeren. Så vi bruker fjernvarmen hele året, forteller Solvang.

– Vi fikk faktisk nettopp A-rating på bygget av Enova, med ett års drift etter at vi bygget om en eksisterende del på bygget, forteller eiendomssjef i Ranheim eiendom, Morten Hagh.

Hagh er svært fornøyd med alle fordelene som den sorptive kjølingen gir.

– Det kommer tydelig frem på driftskostnadene at dette fungerer svært godt, og det er veldig positivt for oss som byggeier, men også for leietakerne våre. Det er et svært energieffektivt og høyteknologisk bygg, sier Hagh.

STABILT INNEKLIMA UANSETT TEMPERATUR
Om det er tretti kuldegrader eller plussgrader spiller ingen rolle for de som sitter i plussbygget.

– Nå har vi fått testet og kjørt anlegget over et par år. Vi har høstet erfaringer med teknologien og kan trygt si at det håndterer både de varmeste og kaldeste dagene. Det er ofte de ytterpunktene som er viktig. Uansett temperatur ute så får vi den temperaturen som vi ønsker innendørs, uten problem, forteller daglig leder i Haaland Mo, Lars Magnus Høgås.

Selv om temperaturen alltid er stabil i plussbygget, har det ikke alltid vært like behagelig på kontoret til Høgås.

– Vi sitter fortsatt i «gammelbygget», og der kunne det før ombyggingen på en sommerdag bli opp mot 30 grader innvendig mot slutten av dagen. Bygget ble varmet opp for hver dag som gikk med sol, og varmen ble magasinert. Man klarer ikke å kjøle ned et bygg med vanlig uteluft, men etter ombyggingen ble temperaturen tipp topp, forteller Høgås.

Kontrasten mellom inneluften og uteluften er stor.

– Her i plussbygget diskuteres det faktisk om det er litt for kaldt eller akkurat passelig, og når man går ut av bygget treffer man en vegg av varmluft, sier Høgås.

FRAMTIDSRETTET BYGG
For å få ned energibruken ytterligere i bygget er det meste automatisert. Det er faktisk ikke en eneste lysbryter i noen av kontorene i hele bygget.

– Vi har automatisert lys og varme i hele bygget som skrur seg på når man går inn i et rom, og skrur seg av en liten stund etter at man har forlatt rommet. Her har Haaland som har levert det tekniske i bygget virkelig fått lov til å boltre seg i framtidsrettet teknologi, forteller Hagh.

– Vi ønsker veldig gjerne å levere flere bygg med sorptiv kjøling, både til Ranheim og til andre, avslutter Høgås.

Daglig leder i Haaland Mo, Lars Magnus Høgås, ser ut over solcelleanlegget på plussbygget som er et usedvanlig fremtidsrettet bygg.

Del Del Del