Prosjektleder ved MIP Eiendom AS, Morten Loftfjell, og daglig leder ved bensinstasjonen Best, Trine Gabor, er fornøyde med å kunne dekke bileiernes ladebehov med fornybar energi levert av Mo Industripark AS.

Bygger ut grønn infrastruktur

14 november, 2016 13:20 Del Del Del

Mo industripark AS har i samarbeid med bensinstasjonen Best (Circle K) og Grønn Kontakt investert til sammen 800.000 kroner i nye ladestasjoner for el-biler.

– Vi ser et økt behov for ladestasjoner både for ansattes privatbiler og firmabiler. Vi opplever også at en del kunder som kommer til industriparken etterspør tilbudet, sier prosjektleder ved MIP Eiendom, Morten Loftfjell.
Flere el-biler
Flere bedrifter i industriparken har byttet ut deler av bilparken med moderne el-biler. Mo industripark AS har også egne ladere for sine firmabiler da de har kjøpt tre nye el-biler og faset ut to dieselbiler.
– Det er en perfekt løsning for vår småkjøring.

Men, den nye ladestasjonen står plassert hos bensinstasjonen Best.

– Mo industripark AS hadde et ønske om å etablere ulike ladestasjoner der en av dem skulle være offentlig med tilgang for brukere i industriparken, for folk i byen og trafikanter langs E6. Vi jobber mot en grønnere og mer bærekraftig industri. Bilkjøring og tilrettelegging av infrastruktur er en del av veien mot målet, sier Loftfjell.
Ekstra kapasitet

– Vi er en grønn industriklynge med verdensambisjoner og kundene lader bilen med fornybar energi levert av Mo Industripark AS, sier Loftfjell.
Samarbeidspartnerne har bygget stasjonen for å møte fremtidens krav.

– Forbrukerne ønsker lengre rekkevidde og kortere ladetid. Det er derfor lagt inn ekstra kapasitet, sier han.

Samarbeidet mellom de tre aktørene gjorde det mulig å få ladestasjonen på plass tidligere enn om de hadde søkt offentlige midler.
Grønn Kontakt er en nasjonal operatør av ladere for elbiler. På deres ladestasjoner kan man lade Nissan Leaf, BMW i3, VW E-up/E-Golf, Tesla og alle andre ladbare biler. Målet er å bli best på lading samt gjøre det enkelt å kjøre grønt.

Selskapet ble etablert i 2009 og eies i dag av 23 kraft- og nettselskaper fra hele Norge, deriblant Helgeland Kraft AS.

 

Økende behov
Bensinstasjonen Best går inn i kjeden Circle K og endrer derfor navn fra og med 1. januar 2017.

– Circle K har et opplegg med ladestasjoner gjennom Grønn kontakt som selv har et system for betaling med blant annet applikasjon for smarttelefoner, forteller Trine Gabor ved bensinstasjonen Best.
– Da Mo industripark AS hadde et ønske om å profilere seg med grønne ladestasjoner, hadde vi mulighet til å stille tomt til rådighet.

Ladestasjonen kom opp allerede i juli og Gabor melder om god trafikk. Spesielt i sommermånedene.
– For mange er det praktisk å få plassert ladestasjoner her og vi ser et generelt økende behov for tilbud om ladestasjoner. El-biler og hybrider vil bli en større del av fremtiden, og som nærmeste nabo er vi veldig glade for at industrien tenker bærekraft.

Ved årsskiftet vil bensinstasjonen kles i ny drakt med nytt navn og logo. Da vil også ladestasjonen bli bedre merket.
– Alle store bensinstasjoner har et ønske om å ha ladestasjoner. Vår fordel er selvsagt at kundene blir her i cirka 20 minutter og kan handle både mat og drikke mens bilen lades, sier Gabor.

Del Del Del