- Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Vann er svært viktig for velferd og økonomi, og det er mye viktigere enn olje, hevder Sverre Hanssen.

– Cash is king!

21 January, 2015 15:27 Del Del Del

– Vann-industrien er to og en halv gang større enn oljeindustrien. Vann er for bestandig. Vi drikker det samme vannet som dinosaurene gjorde. Eller flytt over på norsk for å gjøre endringer på den norske versjonen.  

Dette sa Sverre Hanssen, internasjonal innovatør og gründer som vokste opp i Utskarpen, da han snakket til forsamlingen under Smelteverket den 14. november.

Hanssen viste til at bare tre prosent av verdens vann er ferskvann, og kun en prosent er overflatevann.

– Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Vann er svært viktig for velferd og økonomi, og det er mye viktigere enn olje, hevder Sverre Hanssen.

Han er styreleder og største aksjonær i Enwa Water Treatment AS. De lager blant annet drikkevann fra saltvann.

– Vi fjerner virus og bakterier. Selv badevann skal se bra ut.

Vi fjerner legionella. Legionella er en bakterie som finnes i vann, og under spesielle temperaturer og under spesielle forhold er legionella svært farlig.

Vi renser også vann i lukkede systemer, som fjernvarme- og sentralvarmeanlegg, sier Hanssen, som legger til at de også bygger vannanlegg over hele landet.

– Vi eksporterer både til onshore og offshore anlegg i hele verden. Enwa har virksomhet i fem land, sier han.

Enwa Water Treatment har en rekke kunder, blant annet forsvaret i flere land, og da spesielt marinen. De er også partnere med en av verdens største motorprodusenter, for å rense kjølevann.

Intervest AS, som er et familieeid eiendoms- og utviklingsselskap, eier 80 prosent av aksjene i Enwa Water Treatment AS. Alle ansatte i selskapet kan også kjøpe aksjer.

– Jeg ser det som en stor fordel at de ansatte er medeiere, sier Sverre Hanssen.

 

Ugunstige rammebetingelser

I sitt foredrag kom Sverre Hanssen inn på norske rammebetingelser for næringsvirksomhet. Han har i sin karriere startet opp 29 selskap, der 26 av disse har vært en suksess. I løpet av de siste 30-40 årene mener han det er lagt mer og mer belastninger på bedriftene. Spesielt mener han dette rammer de mellomstore bedriftene.

– Gründere og næringslivet behandles som i eventyret; klarer du den, så klarer du den, sier han.

Sverre Hanssen kom også inn på at Norge har verdens høyeste kostnadsnivå, spesielt for fagarbeidere og ufaglærte.

– Når det gjelder ingeniører er det ikke spesielt høyt, og i forhold til ledere er det et lavt kostnadsnivå, sier han.

Sverre Hanssen er sterkt bekymret for Norges evne til å skape nye arbeidsplasser, som han mener nærmest er fraværende i dag. Her viser han til at det er 1,1 million arbeidstakere i små og mellomstore bedrifter, av en total sysselsetting på 1,7 million.

– Myndigheter og politikere etterspør et høyere kunnskapsnivå. Det er ikke der problemet ligger. Vi er dyktige i Norge.

Politikerne sier også vi må jobbe smartere eller bli smartere. Det må også politikerne gjøre. Jeg oppfordrer derfor politikerne til å bli smartere.

Det virker dessverre ikke som om politikerne forstår hva et kunnskapssamfunn og et industrisamfunn krever. Min oppfatning er at vi trenger langt flere lønnsomme arbeidsplasser for de som heller vil jobbe med hendene! Sier gründer Sverre Hanssen.

Han er også svært opptatt av den norske ordningen med formueskatt, der man i dag har en ordning med beskatning av arbeidende kapital for norske eiere.

– Her har utenlandske eiere et fortrinn, og det må bort! De har et klart fortrinn i forhold til å kunne ta opp lån og i forhold til risiko, sier Hanssen.

Han viser til at det er 35.000 mellomstore bedrifter som rammes av dette, og han synes mediedekningen av saken nå etter framlegget av statsbudsjettet i høst har vært svært skjev.

– Debatten handler ikke om alle de 35.000 som rammes, men derimot om de få milliardærene som vil få fordel av lavere formueskatt.

I dag betaler vi 40 prosent av omsetningen i direkte og indirekte skatter. Det er ikke attraktivt for oss som nordmenn å investere i Norge. Det er det for utlendinger, sier han.

Sverre Hanssen presenterte til slutt en del punkter som han mener er viktig for å sikre fremtidig velferd i Norge, før han avsluttet med sine råd til gründere.

Først punkter for å sikre velferden:

 • Spar litt av hver lønning. Ikke bruk alt du har. Nasjonaløkonomien er ikke annerledes enn privatøkonomien.
 • Lavere lønnsvekst enn konkurrentene.
 • Senk skattenivået.
 • Øk innsatsen for forskning og utvikling (FoU).
 • Forbedring av nivået i skolen.
 • La de flinkere bli flinkere. – Vi fjerner ikke taperne om vi fjerner vinnerne.
 • NAVing bør ikke eksistere.
 • For arbeidsledighet må det være et system for å få ledighetstrygd.
 • Lik lønn for likt arbeid.
 • Sørg for at kriminalitet ikke lønner seg.
 • Sørg for at folk forstår at det ikke er automatikk i å få det enda bedre hvert år.
 • Bærekraftig innenfor miljø.
 • Reduser det statlige engasjementet.
- Politikerne sier også vi må jobbe smartere eller bli smartere. Det virker ikke som om politikerne forstår hva et kunnskapssamfunn og et industrisamfunn krever, sier Sverre Hanssen, gründer fra Utskarpen i Rana som har hatt suksess med 26 av 29 bedrifter han har startet opp med.

– Politikerne sier også vi må jobbe smartere eller bli smartere. Det virker ikke som om politikerne forstår hva et kunnskapssamfunn og et industrisamfunn krever, sier Sverre Hanssen, gründer fra Utskarpen i Rana som har hatt suksess med 26 av 29 bedrifter han har startet opp med.

 

Sverre Hanssens råd til kommende gründere

 • Lag en realistisk forretningsplan
 • Tenk nøye gjennom om din idé kan ha et markedspotensial
 • Hvor mye penger vil du trenge, og hvor skal du få det fra?
 • Vær svært nøktern med pengebruken. Cash is king!
 • Når virksomheten etter hvert vokser og får ansatte er det viktig «å gjøre dem gode» (- når du rekrutterer: finn de rette medarbeiderne dine)
 • Sett deg aggressive mål og ta høyde for at du ikke når dem
 • En gründer er en risikotager, men må vurdere risikoen opp mot tilgjengelige midler
 • Sørg for å ha et godt forhold til banken og finansieringskilden (vær åpen – det er det absolutt beste!)
 • La de ansatte få kjøpe aksjer, men behold majoriteten selv
 • Få et lite, men godt styre, med mennesker som kan bidra med noe i bedriften, og husk at å være gründer er 110 prosent innsats for å nå dine mål
 • (I Enwa har vi kun tre i styret. Styremedlemmer skal ønske å være med, og de skal ville jobbe sammen med deg, – og de skal ha betaling for det.)

 

Fakta om Enwa Water Treatment AS:

Etterspørselen etter mer og renere vann er økende, og i Enwa Water Treatment AS jobber de kontinuerlig for å møte dette behovet. Tilgang på vann av høy kvalitet er grunnleggende for menneskeheten.

Enwa er et av Skandinavias ledende selskaper innen vannbransjen. Selskapets eksport øker stadig, og med økende internasjonal utbredelse og anerkjennelse.

De utvikler vannbehandlingsløsninger som er miljøvennlige og energieffektive for kundene.

Enwa har produksjonsanlegg i Norge og Sverige og disponerer lokaler og bemanning for omfattende leveranser og installasjonsarbeider.

Til kunder over hele kloden leverer de igangkjøring, service og oppgraderingsarbeid utført av egne erfarne serviceteknikere. Oppdragene spenner fra service på vannforsyningssystemer for eneboliger til igangkjøring av avsaltingsanlegg på skip eller på olje installasjoner offshore.

Enwa har systemer og kompetanse for å levere vann til den internasjonale olje- og gassindustrien, maritim sektor, industri og vannverk samt til å sikre rent og hygieniske betryggende vann i offentlige og private badeanlegg.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr1_2015s14

GSnr1_2015s15

Del Del Del