Celsa er tilstede i Mo Industripark med både valseverk og smelteverk.

Celsa får over 120 millioner til stort hydrogenprosjekt

28 June, 2022 11:29 Del Del Del

Celsa Armeringsstål får 121,4 millioner kroner i støtte fra Enova for bruk av hydrogen i produksjon av armeringsstål. Ved å erstatte fossil energi med grønt hydrogen på valseverket i Mo Industripark kommer selskapet dermed enda et skritt nærmere målet om nullutslipp i 2050.

Celsas nye valseovn vil kunne bruke opptil 100 prosent hydrogen. Prosjektet består av ny ovn, nye brennere og nytt styringssystem.

I en pressemelding fra Enova sier Susanne M. Nævermo Sand, Head of Sustainability & Strategy CELSA Nordic, og prosjektleder for hydrogen etablering hos CELSA Armeringsstål, at prosjektet er viktig for at Celsa skal nå sine klimamål:

-Teknologien vi i CELSA trenger som kan levere kraften som trengs for vår drift på 100 % hydrogen, finnes ikke i verden i dag. Vi vil derfor bli ledende teknologisk på grønn omstilling når dette står klart. Prosessen krever ekstrem innovasjonskraft fra flere av våre samarbeidspartnere og har en høy spredningseffekt både inne stålindustrien, men også andre aktører innen prosessindustrien. Med hydrogen som drivstoff i valseverket i Mo i Rana kan vi eliminere våre egne utslipp fra valseprosessen, noe som vil redusere det totale CO2-utslippet fra produksjonsprosessen i Mo med rundt 60%. Dette vil være et solid skritt fremover i det grønne skiftet, sier Sand.

I følge den samme pressmeldingen er støtten til Celsa er «en del av en stor satsing på fornybar hydrogen fra Enova. Målet er å bidra til en sammenhengende verdikjede for fornybar hydrogen fra produksjon til sluttbruker.»

 

Du kan lese mer om saken på Enova sine nettsider. Du kan også lese mer om Celsas investeringer i nye energikilder i denne saken fra Industriparknytt tidligere i år.

 

Del Del Del