Project team for the Hot Charging project: From the left: Gunnar Kolskog, Norconsul, Ulf Olaussen, Celsa Armeringsstål AS, Kjell Lund, Anleggs-Service AS, Kjell Arne Føinum, Celsa Armeringsstål AS, Oscar Retuerto, Lagun Artea, Ketil Hauknes, Celsa Armeringsstål AS, Roy Marius Kristoffersen, Momek Civil AS, and Tim Bredesen, Celsa Armeringsstål AS.

Celsas Hot Charging klar for oppstart

17 juli, 2015 9:12 Del Del Del

– Vi er i mål til rett tid. Mange involverte har stått på og levert godt arbeid på korte frister.

Dette forteller prosjektleder Kjell Arne Føinum i Celsa Armeringsstål AS.

Gule Sider blir med Føinum på en omvisning like før ferdigstilling av det nye anlegget, som vil føre til energigjenvinning av hele 30 GWh årlig.

Føinum roser alle medvirkende firma i prosjektet, og sier det har vært preget av godt samarbeid, tøffe utfordringer og et godt klima.

– Momek Civil AS har utført det største oppdraget av lokale firma. De har stått for grunnarbeider i valseverket og i stålverket for det nye Hot Charging-anlegget. De har gjort et solid arbeid med lite avvik, uten skader på mannskap. Arbeidet har pågått siden før jul, og døgnkontinuerlig i perioder. De har jobbet i høytidene i jula, i påsken, og i helger, forteller Kjell Arne Føinum.

– Betongarbeidet har vært komplekst, med mye forskjellige høyder og utsparinger. Vi er godt fornøyd med framdriften og utførelsen, sier arbeidsleder Roy Marius Kristoffersen ved Momek Civil AS.

Også prosjektleder Oscar Retuerto i Lagun Artea er godt fornøyd med framdriften i deres del av prosjektet. Han gar har samme funksjon i Lagun Artea som Kjell Arne Føinum har i Celsa Armeringsstål AS.

Bildet viser anlegget i Stålverket, der de varme emnene skal settes inn i termoboksene. Termoboksene settes inn til høyre og tas ut til venstre i bildet. - Etter en innkjøringsperiode skal vi være i god drift ut på høsten, sier Kjell Arne Føinum.

Bildet viser anlegget i Stålverket, der de varme emnene skal settes inn i termoboksene. Termoboksene settes inn til høyre og tas ut til venstre i bildet.
– Etter en innkjøringsperiode skal vi være i god drift ut på høsten, sier Kjell Arne Føinum.

Lagun Artea

Industrias Lagun Artea S.L. har blitt registrert som norsk selskap som følge av dette oppdraget. De har for tiden 27 medarbeidere i Mo i Rana, og på det meste var de 32 medarbeidere i dette prosjektet. Det har vært etablert ryddige forhold til norske myndigheter og til norsk regelverk innenfor arbeidsliv, skatt, avgift, med mer.

– Vi etterstreber at alt skal gå riktig for seg. Det viser seg imidlertid å være en langdryg prosess for å få alle forhold på plass i forhold til myndighetene, sier Føinum.

Selskapet samarbeider med de nasjonale selskapene i Celsa Group i alle land de har produksjonsanlegg. Deres oppdrag går fram til slutten av august, da anlegget etter planen har kommet i drift.

Anlegget i stålverket skal prøvekjøres en av de første dagene i juli. I valseverket skjer dette i uka før 10. Juli.

– Vi trenger en innkjøringsperiode, og så skal vi være i god drift ut på høsten, ut fra våre planer, sier Føinum.

I tillegg til Momek Civil AS har det vært flere lokale firma innleid i prosjektet. Anleggsservice AS sto for gravearbeidet, og flere mekaniske firma har hatt forskjellige enkeltoppdrag. Dette er Imtas AS, Miras Solutions AS, Glør AS, og Momek Services AS.

– Vi har klart å få på plass alt utstyret før felles ferien, som var vårt mål. Prosjektet er gjennomført med kun noen få mindre skader på personell. Vi har her som ellers hatt et klart fokus på helse, miljø og sikkerhet, og ved de avvikene som har inntruffet, så har vi stoppet arbeidet og hatt samtale med alle involverte, avslutter prosjektleder Kjell Arne Føinum i Celsa Armeringsstål AS.

Ulf Olaussen har stått på og utført jobben som ansvarlig ved anlegget i stålverket på en fortreffelig måte, sier Kjell Arne Føinum i Celsa Armeringsstål AS.

Ulf Olaussen har stått på og utført jobben som ansvarlig ved anlegget i stålverket på en fortreffelig måte, sier Kjell Arne Føinum i Celsa Armeringsstål AS.

 

Les artikkelen i PDF-format:

 GSnr4_2015_s14

GSnr4_2015_s15

 

Del Del Del