Siste stopp på besøket til Helgeland var hos Westcon på Nesna. Her fikk ambassadøren også innblikk i potensialet for Nesna Industripark. F.v. Markus Hole, EUs delegasjon til Norge; Arnt Skogsøy, Westcon Helgeland; EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet og Jan Gabor, MIP as.

– Det dere har fått til her er fantastisk!

6 desember, 2019 17:06 Del Del Del

Det sa Thierry Béchet, EUs ambassadør til Norge, som var imponert over industriens historie og utvikling da han besøkte Mo Industripark for første gang denne uken. Skal vi tro ambassadøren blir det ikke siste gang.

Tettpakket program
Thierry Béchet besøkte nylig Helgeland hvor han stiftet nærmere bekjentskap med flere av bedriftene i Mo Industripark, kompetansemiljø i Rana og Westcon Helgeland på Nesna. En av hans oppgaver som ambassadør til Norge er å følge med på hva som rører seg i næringslivet her til lands og han er ofte på reisefot.

Besøk på Campus Helgeland. F.v Monika Paulsen, Kunnskapsparken Helgeland og Arctic Cluster Team; Morten Dahle Selfors, Nord Universitet; ambassadør Thierry Béchet, Maris Breivik Meyer, SIF Nord Universitet; Arve Ulriksen, MIP as; Markus Hole, EUs delegasjon til Norge; Ole Kolstad, Rana Utviklingsselskap.

Ranabesøket startet med mottagelse på rådhuset der Ole Kolstad fra Rana Utviklingsselskap måtte trå inn for ordfører Geir Waage som befant seg i Bodø på møter med Fylkestinget. På Rådhuset fikk ambassadøren en presentasjon av Ranas historie, næringslivsmuligheter og utfordringer.
– Det er flott å være i Rana for å bli bedre kjent med industriparken og bedriftene her. Det virker som dere har allerede fått til mye samtidige som dere har spennende planer for fremtiden. Hver utfordring er en europeisk utfordring så dere er ikke alene. Vi skal finne svar til spørsmålene sammen, sa en tydelig engasjert Thierry Béchet.

 

Besøk hos MOMEK var på agendaen under besøket. FV: Ambassadør Thierry Béchet, Roger Skatland og Wiggo Dalmo.

Imponerende ambisjonsnivå
Etter en omvisning industriparken etterfulgt av bedriftsbesøk hos blant annet Celsa, Rana Industriterminal og MOMEK var det ambisjonsnivået som ble lagt merke til.
– Det jeg tar med meg fra industriparken og fra bedriftene jeg har besøkt er det høye ambisjonsnivået. Jeg liker det jeg blir presentert! Måten dere kobler industrien med fremtidige muligheter er meget imponerende. Men også hvordan dere bygger opp virksomheter fra starten, som for eksempel MOMEK har gjort er beundringsverdig, sa ambassadøren.

 

Døråpner
EUs delegasjon til Norge er en viktig døråpner for mange bedrifter både i og utenfor industriparken. Flere av dem var interessert i hvordan de kunne komme i kontakt med de rette personene.
–  En av mine oppgaver er å dra rundt å besøke næringslivet her i Norge og høre på hva de har å si. Jeg har ingen direkte innflytelse på avgjørelsene som blir tatt i Brussel, men jeg kan gi råd. Flere av bedriftene jeg har møtt har bedt om innspill og visse spørsmål vil bli fulgt opp. Det er store muligheter for å skape samarbeid og finansiere prosjekter til Ranaindustrien gjennom aktørene i Brussel. Det er her vi kommer inn i bildet. Delegasjonen kan hjelpe bedriftene til å møte de rette personene og institusjonene i EU systemet, forklarer Béchet.

Det ble omvisning både på stålverket og valseverket for ambassadøren.

Europeiske bånd
–  Mange ser på EU som en kjempestor byråkratisk institusjon, men egentlig er den ganske lite. Det er ikke vanskelig å finne personer som jobber med problemstillinger, utfordringen er å finne de rette, smiler Béchet.

Mo Industripark og Norsk industri er eksportorienterte og avhengige av en velfungerende handelsavtale med sitt største marked, Europa. Administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, mener derfor det er viktig med gode forbindelser til Unionen.
– Vi ønsker en sterk tilknytning til EU. Europa er våre kunder og vi vil gjerne utvikle vårt forhold. I tillegg er vi med i flere prosjektinitiativer fasilitert av EU, noe som vil være viktig for å få til grønn utvikling og vekst. Det er derfor svært gunstig fra vår side å få innspill om Brussel-systemet og vise oss frem til deres utsendte representanter. Derfor er vi selvsagt meget glad for at ambassadøren bruker flere dager her hos oss, sier Ulriksen.

Det ble også tid til besøk hos Rana Industriterminal hvor daglig Leder Alf Øverli viste med nåler på et kart hvilke havner som har koblinger til RIT. FV. Markus Hole, EUs delegasjon til Norge; EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet; Mats Hanssen Yttervik, RIT; Alf Øverli, RIT og Espen Ruud, RIT.

Tror på industrien
Den nye Europakommisjonens med Ursula von der Leyen i spissen har satt grønne løsninger og bærekraft høyere på agendaen enn noen annen Europakommisjon har gjort tidligere. Skal vi tro EUs ambassadør til Norge vil det gi store vekstmuligheter for fremtiden.
– Bedriftene her i Mo Industripark har store planer om å ekspandere, utvikle nye aktiviteter, og ta i bruk ny teknologi. Jeg håper at de lykkes med målsetningene de har satt seg. Jeg tror de vil lykkes på grunn av det høye ambisjonsnivået og deres prosjekt ute på Nesna. Deres fremtidsplaner er ikke bare av interesse for Norge, men utover landegrensen. Dere har allerede en fordel med naturressurser og EUs nye grønne plan. Det er bare å gripe mulighetene som ligger foran dere nå, avslutter Thierry Béchet.

Det ble også tid til en tur innom Rana Museum.

HELE PROGRAMMET  3.- 5. DESEMBER

 1. Desember

11:30 – 12:30 Lusjmottakelse i kommunestyresalen – Arktiske samfunn

12:30 – 14:00 Guidet tur i Mo Industripark

14:00 -16:30  Møte hos Mo Industripark as

 • Mo Industripark as – Bærekraft som forretningsmodell, MIP Bærekraft
 • Sintef Helgeland – viktig forskningsog utviklingssktør i nord
 • Freyr – nye energiløsninger: battericellefabrikk og vindpark
 • Elkem – mineralnæring i nord og integrerte verdikjeder

Noen av dagens tema

 • Industri i Arktis– utfordringer og styrker
 • Grønn industri – sirkulær økonomi, energigjenvinning, utslippsreduksjoner
 • Ny energimiks I Europa: vind og batterier
 • Markedsadgang og linker til EU

16:30 – 17:30 Besøk MIP IndustrinettSvabo høyspentanlegg

 

 1. Desember

09:00 – 12:00   Celsa

12:1513:45   Campus Helgeland

 • Nord Universitet
 • Universitetet i Tromsø
 • Rana Utviklingsselskap
 • Kunnskapsparken Helgeland

14:00 – 15:15    Rana Industriterminal

15:30 – 16:45    Momek

17:00– 18:00     Rana Museum

 

 1. Desember

08:30 – 10:15  Westcon Helgeland og Nesna Industripark

Hos Celsa fikk ambassadøren med seg blant annet en tapping på stålverket. F.v: verkssjef Kjetil Brose; ambassadør Thierry Béchet; Markus Hole, EU-delegasjonen; Lars Frøysa, Celsa, Rita Fagerjord, Celsa; og Susanne Nævermo-Sand, Celsa.

 

 

Del Del Del