Bergenseren Arne Handal startet i sin nye jobb som direktør i Arctic Circle Data Center 1. oktober i fjor.

– Det er viktig at industrien er nysgjerrig på et selskap som oss

8 april, 2019 15:00 Del Del Del

Han har en doktorgrad i petroleumsteknologi, en mastergrad i matematikk, en påbegynt MBA i strategisk ledelse, og bred erfaring fra olje- og gassbransjen. Spennende muligheter i rollen som direktør for Arctic Circle Data Center har lokket Arne Handal (39) til å ukependle fra Asker til Mo i Rana.

Bergenseren startet i sin nye jobb 1. oktober i fjor. Han kom da fra DNV GL, der han jobbet med forretningsutvikling, innovasjon og digitalisering både nasjonalt og internasjonalt. Tidligere har han blant annet jobbet med avansert offshore boreteknologi innenfor olje- og gassbransjen.

– Jeg synes Arctic Circle Data Center AS (ACDC) er et svært spennende selskap som relateres til viktige områder hvor innovasjonstakten er naturlig høy. Det er kjempespennende å gjøre et radikalt bransjeskifte, som i mitt tilfelle. Samtidig er jeg ydmyk i forhold til rollen jeg er i og hvor viktig ACDC kan være for mange selskap i årene fremover. IT-bransjen er sentral for videre utvikling av verdiskaping, særlig innenfor den digitale transformasjonen som vi er inne i nå, og som berører oss alle, forteller Handal, som visste litt om Mo Industripark før han takket ja til sin nye stilling.

Framoverlent
– Jeg er tilhenger av at vi har en industripark som fremstår som framoverlent. Vår største eier, Mo Industripark AS, har sterkt bidratt til å bygge opp et norsk selskap som er fremtidsrettet, og som det generelt finnes få av i Skandinavia og Norden. MIP er i tillegg opptatt av bærekraftig industri, som blant annet innbefatter behov for å dyrke sirkulærøkonomi, noe jeg håper vi også kan være med å tilrettelegge for med våre tjenester i årene som kommer.

Arctic Circle Data Center AS (ACDC) ble offisielt åpnet av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.v.) 27. september 2018. T.h. daværende daglig leder ved ACDC, Jan Erik Svensson.

Etter at Handal kom inn som direktør i ACDC har selskapet jobbet intenst med utvikling og drift, igangsetting av kommersialisering, og videre strategi og markedsplan for kommende år.
– Vi er et selskap som har mange muligheter fremover, noe vi må være bevisst i forhold til, påpeker han.

Oppfordrer til å ta kontakt
ACDCs største satsningsområder er todelt.
– Først, vi skal skalere videre basert på våre eksisterende tjenester som vi tilbyr i dag. Foruten vil vi tilrettelegge for gode, digitale økosystemer – blant annet for industri. Dette gjør vi i samarbeid med kunder, leverandører og partnere. Vil gjerne oppfordre lokale firmaer til å ta kontakt med oss for å se på muligheter for å komme i skyen vår, og man har mye å vinne på dette, sier Handal, og tilføyer at ACDCs infrastruktur gir helt andre muligheter enn tradisjonell IT infrastruktur.

– Enorme muligheter
– For bedrifter er det vanskelig å ta stilling til de endringsprosessene man er i, og hva disse vil føre til på sikt. Det som er sikkert er at det ligger enorme muligheter i å utnytte digitale basisteknologier som stordata, maskinlæring og tingenes internett, som naturlig kanal gjennom skytjenester. Først og fremst er det viktig å komme i gang med skytjenester for å se mulighetene det faktisk gir deg som kunde. Her er vi i god posisjon til å veilede, sier Handal.
– I praksis kan kunder som ønsker å kvitte seg med egne datarom migrere over til vår sky. Vi drifter 24/7, og investerer kontinuerlig i maskin- og programvare. Ønsker våre kunder å prosessere mye data, tilrettelegger vi for dette. Det er lett å skalere opp og ned forbruk etter behov. Et annet viktig aspekt er at vi har dedikerte ansatte som ivaretar kunders behov slik at man skal få maksimalt ut av infrastrukturen vår. Trenger man support får man det raskt hos oss, påpeker han.

Kan skreddersy tjenester
Han framhever også fordelen med at Arctic Circle Data Center er smidige.
– Vi kan være en testarena for selskaper som vil fornye seg ved bruk av digital basisteknologi. I tillegg kan vi også være en plattform for andre leverandører, altså underleverandører av kundene våre, og vi kan kople inn partnere for å dekke spesifikke kundebehov.
ACDC opererer i samme marked som blant annet Microsoft, Amazon og Google. Det er ganske hårete ambisjoner.
– Vi konkurrerer ikke med Microsoft på deres enorme økosystemer, eller med Amazon på bredden av tjenester. Vi kan i større grad skreddersy tilpassede tjenester som bedriftene trenger i kombinasjon med support, samtidig som vi er konkurransedyktig på pris og ytelser på våre skytjenester. Mange selskap blir positivt overrasket over at vi ikke er dyrere enn de store. Et annet element vi er særlig opptatt av er oversiktlig forbruk og fakturering. Det er noe kunder setter pris på.

– Jeg synes Arctic Circle Data Center AS (ACDC) er et svært spennende selskap som relateres til viktige områder hvor innovasjonstakten er naturlig høy, sier direktør Arne Handal.

Kan være fleksible
På spørsmål om hvorfor kundene skal komme til ACDC, framfor de store selskapene, svarer Handal:
– Fordi vi kan følge opp kundene mer effektivt. Vi kan utøve fleksibilitet som de store ikke tilbyr i dag. Vi tilbyr i dag en offentlig sky-løsning, men vi kan også sette sammen en privat eller hybrid løsning om ønskelig forklarer Handal, og påpeker at mange selskaper også anser det som en stor fordel at ACDC er et norsk selskap.
– Tilbakemeldingene vi har fått fra kunder er det det ses på som en fordel at data prosesseres og lagres 100 prosent på norsk jord, forteller han.

Pendlertilværelse
Arne Handal har siden oppstarten i fjor levd en spesiell tilværelse som ukependler. I ukedagene er 39-åringen i Rana, der han arbeider nærmest døgnet rundt og sover på Helma Hotell. I helgene drar han til Asker, der han bor sammen med kone og to barn.
– Det handler mye om innstilling. Jeg har vært vant til å reise mye gjennom jobb, men mer internasjonalt. Jeg vil nesten påstå at det er en større belastning å reise internasjonalt og mellom tidssoner enn å fly nordover. Men jeg er veldig heldig, jeg har ei fantastisk kone. Hele familien må være innstilt på dette, ellers er det vanskelig å få det til. Det er viktig å komme uthvilt hjem i helgene, slik at man kan være med på litt moro med familien. Det setter jeg utrolig stor pris på. Ellers er det magisk å fly nordover på fine soldager. For et fantastisk land vi bor i, og for noen områder som ligger rundt Mo. Jeg er allerede blitt glad i Nord-Norge, sier Handal.

Full storm
Foreløpig blir kona og barna boende i Asker.
– Vi er jo veldig nysgjerrige, vi har ikke fått sett Helgelandskysten på sommerstid ennå og planlegger å feriere i nord til sommeren. Vi skal leie sted i havgapet på Helgelandskysten, fiske og kose oss.
– Jeg hadde besøk av familien i begynnelsen av februar. Vi kjørte ut til Nesna, men det blåste friskt den helgen. Jeg er vokst opp på Vestlandet og vant til vind, men det var nok litt hardt for familien min, som er godt vant på Østlandet, sier Arne Handal med en liten latter.


OM ACDC

Arctic Circle Data Center AS (ACDC) ble offisielt åpnet av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen 27. september 2018. Selskapet lanserte noen måneder tidligere sin nye, skalerbare og kostnadseffektive skytjeneste, Arctic Cloud. Selskapet har i dag 11 ansatte og majoritetseier er Mo Industripark AS.

Del Del Del