Ordførerkandidat i Rana Høyre, Anita Sollie var lokalt vertskap. Behovet for dypvannskai i Mo i Rana ble blant flere tema løftet frem som et viktig infrastrukturprosjekt i regionen for å muliggjøre vekst fremover. Fv: Anita Sollie og Anniken Hauglie på RIT området hvor ny dypvannskai er under planlegging.

– Det er viktig at vi etablerer nye næringer her til lands

3 September, 2019 17:02 Del Del Del

Det sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie under sitt besøk i Mo i Rana i dag. Under en uke før kommune og fylkestingsvalg kom ministeren på besøk til Rana for å møte blant andre Evry, Freyr og Mo Industripark AS.

Bred agenda
Skole, rekruttering og infrastruktur som dypvannskai og flyplass var blant annet på agendaen under dagens besøk. Opplegget i industriparken startet med en omvisning på industriområdet før hun møtte Mo Industripark AS og Freyr for å høre mer om utviklingsplaner i regionen.

Batteriproduksjon på Helgeland
Etter å ha fått et overblikk om hvordan grønn industri og sirkulær økonomi fungerer i industriparken, var Hauglie klar for å høre om hvilke muligheter Freyrs planlagte battericellefabrikk kan gi for næringslivet og utvikling av regionen.

Styreleder Torstein Dale Sjøtveit i Freyr fortalte om batteribehovet hos bilprodusenter fremover og en økt etterspørsel etter 2025.
– Etterspørselen kommer når Kina reduserer eksporten av bilbatterier og heller satser på eksport av ferdigprodusert biler. I dag kjøper store EL-bilprodusenter som BMW og Mercedes batterier fra Kina og andre asiatiske land grunnet manglende produksjon i Europa, sa Sjøtveit.

Behov for nye næringer
Arbeids- og sosialministeren var imponert over planene til FREYR og anerkjente at landbasert industri vil være en viktig sektor for Norge i tiårene som kommer. Hun nevnte at batterifabrikken var et spennende prosjekt som utvilsomt ville utløse mange muligheter for regionen og Norge.
– Vi vil jo at verden skal kjøre elbil og da trenger elbilene slike batterier som FREYR vil kunne tilby med sin batterifabrikk. Det er ikke bare viktig for klima, men det er også viktig at vi etablerer nye næringer her til lands. Det kommer en tid hvor oljeinntektene tar slutt og vi så i med oljeprisfallet i 2015 hvor sårbare vi er for endringer i oljenæringen der 50 000 mistet jobbene sine på rekord tid. Batterifabrikken bygger ikke bare arbeidsplasser, den bygger en helt ny kompetanse vi enda ikke har i Norge. Det er viktig for Norge som nasjon, regionen og lokalbefolkningen, sa en tydelig arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie før returen sørover.
Hauglie møtte blant annet Freyr ved styreleder Torstein Dale Sjøtveit under sitt besøk i Rana. Her sammen med Anita Sollie fra Rana Høyre.

Del Del Del