Daglig leder i Momek Invest, Bjørn Audun Risøy.

– Det første året har vært heftig

6 juli, 2021 15:49 Del Del Del

Det sier daglig leder i Momek Invest om selskapets første driftsår.

40 prosjekter
Innovasjons- og investeringsselskapet til Momek Group har hatt et travelt år siden oppstarten våren 2020 og har rukket å vurdere 40 prosjekter. De gått videre med 10.

– Vi har flere store innovasjonsprosjekter på gang som blant annet vil kunne gi et løft for smelteverksindustrien globalt. Sveiseroboten WelderMate er allerede kommet i salg og nå jobber vi med TappingMate, som kan revolusjonere tappeprosessen i prosessindustrien, forteller daglig leder Bjørn Audun Risøy.

– TappingMate er en sensorstyrt robot som kan bytte verktøy underveis, den har hurtigkoblinger for boring, pleiing og plugging i tappeprosessen, og kan styres fra et kontrollrom. Vi automatiserer en svært krevende prosess som i dag gjøres manuelt, forklarer en engasjert Risøy videre.

 
Revolusjonerende
Den siste tiden har Risøy og Momek teamet brukt på utprøving av TappingMate på Mechatronics Innovation lab i Grimstad. Den nye roboten er potensielt mer revolusjonerende enn WelderMate.

– Med denne gjør vi først og fremst arbeidet for de ansatte som jobber tett på den krevende tappeprosessen mye sikrere. Men i tillegg kan man oppnå jevnere og mer effektiv ovnsdrift, noe som betyr økt lønnsomhet poengterer Risøy.

 
Momek mener også at en jevnere ovnsdrift kan redusere utslipp.

– Vi forventer å se redusert utslipp av både CO2 og NOx når denne skal prøves ut i et industrielt miljø. Vi jobber med å få kvantifisert dette. Det er gunstig å jobbe mer ærlige partnere som Elkem i utvikling av et slikt produkt, de tenker både miljø, effektivisering og sikkerhet, sier Risøy.

 
Virkemiddelstøtte og samarbeid
Momek Invest har allerede gjennomført flere emisjoner, de har brukt 11 millioner av egenkapital og har satt 55 millioner i arbeid i blant annet eiendom og produktutvikling i løpet av året.

– Virkemiddelapparatet er viktig for oss og vi har fått medfinansiering fra blant andre Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Fylkeskommunen og SIVA. I vi har også sendt søknad om EU-midler. I tillegg har vi fått jobbet med produktutvikling, så vi knaller til, sier Risøy.

– Poenget vårt er ikke nødvendigvis å utvikle helt nye ting fra scratch, men å bruke komponenter som allerede finnes på nye, smartere måter og ta i bruk ny teknologi eller egenutviklede verktøy sammen, for å kunne levere helt nye produkter, forklarer han videre.

I flere av prosjektene samarbeider Momek Invest med Kunnskapsparken Helgeland, SINTEF, Mo Industripark AS og andre utviklingsaktører og bedrifter rundt i Norge.

 
Stort potensial
– Målet for TappingMate  er at smelteverk over hele verden skal ønske å ta den i bruk. Globalt finnes det flere hundre verk og minst 1000 ovner som har samme utfordring. I Norge er det 20-30 smelteovner og i Europa er det noen 100. Så potensialet er stort. I tillegg kommer serviceavtaler og sammenstilling, sier Risøy.

 
Så langt har Momek Invest kun en direkte ansatt, nemlig daglig leder. Men han har mange krefter i Momek Group å spille på.

– Vi har organisert innovasjonsarbeidet på en effektiv måte som er lite byråkratisk og som muliggjør kjappe beslutningsprosesser med hva vi går videre med og ikke. Jeg har tro på en arbeidsform der man jobber operativt og åpent og ikke minst samarbeider om å finne løsninger, sier Risøy.

Han mener selskapet er godt posisjonert for videre vekst.
– Målet er å rigge oss de neste par årene på en fornuftig måte. Det er jo viktig å vokse i riktig tempo og med de riktige tingene. Vi er lokalisert i et fantastisk industrimiljø og vi er tett på kundene. I utviklingsgamet kan man ikke late som at man kan alt, man må ha med de rette aktørene for både troverdighet og kompetanse, forklarer Risøy.

 
Nye forretningsmodeller
Den daglige lederen er tydelig på at selskapet skal ha sunn økonomi og avkastning.
–  Momek har et dyktig team med sterk gjennomføringsevne i sum. Det er klart vi er nødt til å ha avkastning, men hva vi lykkes med på sikt er for tidlig å si. Vi skal jobbe smart for å ta riktig mengde risiko og finne gode prosjekter og produkter, sier han, og legger til

– Jeg tror forretningsmodellene vil endre seg i fremtiden. Jeg tror vi vil se mange andre modeller for hvordan vi skal rigge oss sammen, og gå vekk fra en tradisjonell mitt og ditt tankegang. For meg har dette uten tvil vært et utrolig lærerikt og inspirerende år og vi har mye spennende på gang. Jeg gleder meg, avslutter Risøy.

 

Om Momek Invest

  • Eies av ledergrupen i Momek, Momek Group og Tord Kolstad, og har invitert alle ansatte i Momek til å bli medeiere.
  • Startet våren 2020
  • Har en bred prosjektportefølje allerede flere store prosjekter mot prosessindustrien og havbruk.
  • Er hel eller deleier i en rekke datterselskap og har etablert flere nye selskap på et drøyt år: Norrbotten Space AS, Villaveien 3 Melbu AS, Brennåsen Boligutvikling AS, Kisveien AS
  • MOMEK Løvold AS, AlumatIQ AS, MOMEK WM AS (WelderMate), Temporary Space Mo i Rana AS og MOMEK TappingMate AS
  • Investerer i eiendom og produktutvikling
Del Del Del