Det gamle viker for det nye

23 mars, 2015 15:29 Del Del Del

I begynnelsen av januar ble det første av de åtte husene i Blåbærveien revet. Før året er omme vil de karakteristiske og fargerike husene være historie.

Det er Mo Industripark AS som eier alle husene i Blåbærveien. Hybelhusene ble bygget på midten av 50-tallet for å huse jernverksarbeidere. De siste årene har enkelte firma leid kontorplass, eller leilighet for arbeidere der. Flere av husene har vært i svært dårlig forfatning.

– Det gamle hybelhuset som ble revet har stått tomt i mange år og var det dårligste av dem alle, derfor begynte vi med det, sier prosjektleder Dag Storholm ved MIP Eiendom.

I løpet av året vil alle husene bli revet, og den gamle historietomta vil bli grunn for muligens et nytt moderne bygg for industriparken.

– Vi river alle byggene i Blåbærveien til fordel for et nytt og attraktivt område med nye utleiebygg. Det skal etter hvert leies inn et lokalt arkitektfirma til å lage en skisse over et eller flere nye bygg på tomta, forteller Storholm.

 

Utvider tomta

Det er ikke bare hybelhusene som skal rives, men også den gamle gassfabrikken over gata, hvor MIP Service og IT i dag holder til.

– Bak skal det også graves ut og tas litt av skråninga for å opparbeide et større område. Det vil bli snakk om en 12 til 13 mål tomt totalt, sier Storholm.

MIP Service og IT flytter i nye lokaler i Gulbygget. Anleggsservice AS vant oppdraget etter en anbudsrunde.

 

_MG_0316

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr2_2015s8

Del Del Del