Avdelingsingeniør Jørn Røssvoll med det nye mikroskopet. Foto: Mye i Media

Detaljarbeid i særklasse

20 September, 2019 12:37 Del Del Del

Når detaljen han ikke trodde han skulle finne dukker opp, da trives Jørn Røssvoll ekstra godt på jobb. Med et mikroskop som kan forstørre opp til en halv million ganger er forutsetningen for flere slike opplevelser på plass hos arbeidsplassen hans, SINTEF Molab.

 

– Dette mikroskopet gir oss så mange flere muligheter enn vi har hatt tidligere. Vi har faktisk ennå ikke lært oss alt. Det forteller avdelingsingeniør Jørn Røssvoll hos SINTEF Molab.

Moderne
Det nye mikroskopet er mye mer avansert og brukervennlig enn forgjengeren, som var godt over 20 år gammelt.

– De siste årene kunne vi ikke være riktig sikker på dagsformen, forteller Røssvoll. Men heldigvis hadde vi også et litt nyere instrument, som nå har blitt «gammel-SEM». Det er fremdeles i full bruk, hver dag.

Reservedeler eller serviceingeniører var heller ikke alltid enkelt å oppdrive de siste årene. Det er med andre ord ingen overdrivelse å si at det er godt å ha et nytt og moderne instrument på plass.

– Nå kan vi analysere flere typer prøver enn vi kunne tidligere, og analysen gjøres raskere. Røntgendetektoren – som analyserer hva det er du ser på – er også mye bedre. Sammen med bedre programvare gjør dette oss i stand til å gi enda bedre analyser, forteller Røssvoll.

Eneste på Helgeland
I teorien kan det nye mikroskopet forstørre opp til 500.000 ganger, men i praksis er det sjelden behov for å forstørre mer enn cirka 20.000 ganger.

– Det meste vi analyserer er asbest-prøver. De fleste kundene våre kommer fra industri på land og offshore. Nå har vi muligheten til å analysere flere typer materialer enn tidligere. Dette igjen gjør at vi kan tiltrekke oss andre typer oppdrag og andre typer kunder, sier Røssvoll.

Det er kun SINTEF Molab som har et så kraftig mikroskop på Helgeland.

– Jeg tviler på at det er andre lignende mikroskop i Norge som er så mye i bruk som hos oss. Vi bruker det daglig, forteller avdelingsingeniøren, før han igjen går løs på detaljene på dataskjermen.

 

Fakta:

  • Mikroskopet er av typen JEOL og er produsert i Japan.
  • Teknologien som benyttes kalles SEM-analyse: Scanning Electron Microscope, som er en stråle med elektroner som gjør analysejobben.
  • SEM gjør at du kan gå mye høyere opp i forstørrelser enn lysmikroskopi.

 

 

Del Del Del