Driftsassistent Olsen

24 april, 2009 9:05 Del Del Del

Det sirkulerer flere tusen tonn gass og vann i industri-parkens rør. Trond Erland Olsen er en av de ansatte i MIP Energi som sørger for at det holder seg slik.

Natt til skjærtorsdag sprekker en vannrørledning. Selv om den ligger sju meter under bakken sprenger de store vannmassene seg til overflaten og trykket i rørnettet faller. Uten vann til fiskeoppdrettsanleggene kan store mengder biomasse gå tapt, og kommer det ikke kjølevann til smelte-   verkene kan ovnene bokstavelig talt smelte bort.

Utevakt på energisentralen er raskt på plass og konsulterer Olsen via telefon om nødvendige strakstiltak. De sørger for at vannet stenges og får det dirigert inn i ei annen rute slik at den umiddelbare krisen er avverget. Så handler det om å reparere skaden. Det er viktig å ha nødvendige deler på lager. Skaden repareres ved hjelp av en ny rørlengde og to skjøtemuffer. Allerede lørdag formiddag går vannet som normalt.

Krevende jobb

Trond Olsen er en av tre driftsassistenter i energiavdelingen til Mo Industripark AS. Han har jobbet der siden 1988. Sammen med de to andre skal han følge opp drift og vedlikehold av industriparkens hovednerver – gass- og vannleveransene. Kravet er null personskader og nærmest mulig 100 % oppetid.

– Jeg tror alle som jobber her alltid har i bakhodet at det hele tiden kan skje noe. Det finnes ganske mange mil med gassrør i parken, og det skal bare et lite hull før det går virkelig galt. Når ulykken er ute er det ikke snakk om penger eller materielle skader. Første prioritet, uansett, er å sikre at ingen blir skadd, sier Trond Erland Olsen.

Morgenmøtet er unnagjort, og han er på vei til å hente vannprøver fra industriparkens hovedkloakk. I et av husene i Blåbærveien, utenfor gjerdene til industriparken, har avdelingen et prøvetakerrom i kjelleren. Her kontrollerer de daglig en automatisk prøvetaker, og de etterser og kalibrerer sensorer som overvåker ulike parametere i avløpsvannet, som passerer i et rør like ved. I dag har en slange i målesystemene sprukket og lekker.

– Nå får vi tilgang til det meste av informasjon rett på skjermene i kontrollrommet. Da får man raskt beskjed om noe skulle skje, men man må ikke glemme at det er viktig å dra ut i felten for å inspisere. Av og til er det rolig. Andre ganger er det fullt kjør fra morgen til kveld. Det er alltid noe å bryne seg på, sier han og setter på en ny rørbit som stopper lekkasjen.

Telefonen ringer og Trond må rykke ut.

Det fungerte jo før

Det er Kjell Arne Føinum fra Celsa Armeringsstål som trenger hjelp. Han jobber med å bygge ut det nye verkstedet og synes ikke det ser ut som om gassuttaket er rett plassert.

– Hvorfor ble dette steine galt, spør Kjell Arne. Trond begynner å forklare at den må plasseres lengre bort fra det elektriske anlegget. Om det samles gass der, og det kommer ei gnist, så kan det gå veldig galt. Noen er litt uenige og synes det blir litt unødvendig å flytte det de allerede har montert, men Trond skjærer igjennom.

– Jeg har sett en slik ledning ta fyr. Det blir fort farlig når veggen står i brann, sier han.

De blir enige om en sikrere løsning, og så er det videre til neste inspeksjon.

Godkjent i dag

 

Når gassklokka i parken skal kontrolleres eller vedlikeholdes må personell fra MIP Energi også inn i gassklokka for å gjøre jobben. Da klatrer de inn gjennom rørene og entrer klokka via en luftesluse som utligner trykket utenfor og inne i gassklokka. Her er kommunikasjonen med personellet på utsiden av klokka meget viktig. De fleste med et snev av klaustrofobisk sans vil bli stresset.

– Vi gjør ikke så mye ville ting. Det kan bare se slik ut for andre som ikke kjenner våre prosedyrer. Målet er at alt skal foregå i ordnede forhold, ellers ville det gått veldig galt i lengden. Vedlikehold handler først og fremst om å planlegge riktig og gjennomføre kontrollene slik at ingenting går galt, sier han mens vi kjører opp veien til kraftstasjonen inne i Mofjellet.

Inne i Mofjellet ligger en kraftstasjon og utjevningsbassenget i vannverket. Kraftstasjonen utnytter fallet mellom Andfiskvatn og utjevningsbassenget. Høydeforskjellen mellom utjevningsbassenget og industritomta utgjør det statiske vanntrykket i ledningsnettet. Vi inspiserer og tester. Alt ser greit ut.

Før dagen er ferdig har han tatt prøver både høyt og lavt i både avløpsanlegget og fjernvarmeanlegget. Det hele leveres til laboratorium for nærmere undersøkelser. En vanlig dag for industriparkens mange ansatte som sørger for å holde hjulene sikkert i gang.

Fakta om MIP Energi

Avdelingen er en av fire i Mo Industripark AS, og produ-serer og distribuerer oksygen, nitrogen og trykkluft. Forøvrig distribuerer avdelingen CO-gass, acetylen og propan i rørnett til kunder i industriparken, samt driver anleggene for vannforsyning (3 damanlegg i Andfiskvassdraget) og avløp.

Avdelingen produserer også elektrisk kraft i tilknytning til vann- og avløpssystemet. I tillegg har avdelingen en avtale med Mo Fjernvarme AS som omfatter drift og vedlikehold av produksjons- og distribusjonsutstyr tilknyttet fjernvarmeanleggene.

MIP Energi har 18 ansatte og tre lærlinger. Ved energisentralen er det helkontinuerlig skiftgang med to på skift til enhver tid.

Avdelingen har 13 prosessoperatører. Trond Olsen er en av tre driftsassistenter, de to andre er Åge Andersen og Svein Åge Dypfest. Avdelingsingeniør er Magnar Johansen, og avdelingsleder i MIP Energi er Eilif Nermark.

Del Del Del