Ved Rana Industriterminal fikk statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet en grundig orientering om arbeidet for å bygge ut ei dypvannskai i Mi i Rana. Fra venstre: Daglig leder Alf Andreas Øverli, Rana Industriterminal AS, statssekretær John-Ragnar Aarset, ordførerkandidat Anita Solli (Høyre), og logistikkleder Gunnar Rødsjø, Rana Industriterminal AS.

Drøftet dypvannskai og fibernett

2 september, 2015 9:22 Del Del Del

– Det har vært et meget spennende og nyttig besøk i Mo Industripark. Jeg har fått god informasjon om den omfattende virksomheten i industriparken, samt flere spennende nye planer for videre utvikling og vekst.

Dette sa statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet etter sitt besøk, tirsdag 1. september, i Mo Industripark og Rana Industriterminal. Her fikk han grundig informasjon om satsing på datasentre, planene for dypvannskai og industriell utnytting av hydrogen.

Ved Rana Industriterminal informerte daglig leder Alf Andreas Øverli om samarbeidet mellom Rana havn KF, Rana kommune og Rana Industriterminal AS om utvikling av havna, spesielt i forbindelse med behovet for ei dypvannskai. Her kom Øverli inn på Rana havns betydning både for industrien i Rana og som trafikknutepunkt både for regionen og i forhold til øst-vestforbindelsen mot Sverige og Finland.

Statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.

Statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.

I Mo Industripark møtte John-Ragnar Aarset administrerende direktør Arve Ulriksen, som presenterte strategien for Mo Industripark AS for å være en grønn industripark i verdensklasse. Det ble spesielt drøftet arbeidet med datasentre i Rana og Nordland, og i den forbindelse ble det drøftet behovet for et nasjonalt fibernett med industrielt potensial.

– Dagens norske fibernett er i hovedsak utbygd for vanlig forbruk, og det er ikke tilrettelagt for industriell utnyttelse. Her har Sverige og Finland en langt bedre infrastruktur enn vi i Norge, og dette må prioriteres høyt framover, sa Arve Ulriksen.

 

Del Del Del