Samlingen rundes av med en avslutningsmiddag med utdeling av diplomer. Fra venstre: Bård Sve Wallentinsen (EBS Senteret). Martin Liland (REC Solar Kristiansand), Oddgeir Samset (EBS Senteret), Christian Falkenberg (Elkem Silicon Materials), Mari Iselin Lilleng (Elkem Rana) og Svein Gjermund Tveide (Elkem Carbon).

EBS University for første gang i Rana

30 oktober, 2018 16:03 Del Del Del

Elkem Business System (EBS) spiller en viktig rolle i hele Elkems virksomhet. Etter invitasjon fra Elkem Rana har Elkem for første gang arrangert EBS University i Mo i Rana.

30 deltakere fra hele Elkem har i høst vært samlet på Scandic Meyergården i ei uke for å gjennomføre utdanningen, deriblant åtte ansatte i Elkem Rana.
EBS University er forretningsutviklingssystemet til Elkem og har vært praktisert i konsernet siden 2001. Som regel gjennomføres mellom tre og seks samlinger i året i Kina og Europa. I år har det vært arrangert samlinger i Rotterdam, Xinghuo i Kina, Lyon, Kristiansand og i Rana. Deltakere er både toppledere og operatører ved de forskjellige verkene.

Adopterte teknikker
Samlingene gir en bred innføring i EBS. Dette systemet skal først og fremst bidra til å forbedre kundetilfredsheten ved å oppnå best mulig resultater innenfor HMS, leveranser, kvalitet og kostnader. Systemet er utarbeidet og tilpasset for å støtte Elkems strategiske retning og mål for driften.
– EBS er linket tett opp mot Toyota Production System (TPS). Det er veldig mange teknikker fra TPS som vi har adoptert til vårt brukt når det gjelder problemløsninger, strategi, metoder og noen ledelsesprinsipper, sier EBS-coach Stian Yttervik.
– Deltakerne lærer forbedringsmetoder, teknikk og verktøy, men det er også viktig å bygge nettverk og et stammespråk rundt forbedring. Om du jobber for Elkem i Kina, Frankrike eller Brasil, så skal du kjenne det igjen, sier EBS-coach og kursleder Oddgeir Samset.

Rollespill og lego
Uka med EBS University består av 2,5 dager med forelesning, mens én dag er satt av til simulering. Da skal deltakerne løse problemer ved hjelp av rollespill og egnet verktøy, blant annet Lego.
– Vi gjør det litt kinkig for deltakerne ved for eksempel å skjevfordele arbeidet, legge verkstedene hulter til bulter og sørge for at transporten er lang. Dette er en fin metode for å sette teorien ut i praksis, forteller Yttervik.


Deltakerne ved EBS University får også besøk av konsernledelsen, som presenterer Elkem, og av en representant fra vertsverket, i dette tilfellet henholdsvis konserndirektør for Elkem Silicon Materials, Trond Sæterstad, og verksdirektør Frode Johan Berg.
I tillegg er en halv dag satt av til besøk av organisasjonspsykologer, som diskuterer verdier, konflikthåndtering og coaching.

En god start
– Det er jo ikke slik at folk er eksperter når de går ut fra kursene våre, men vi gjør dette hovedsakelig for å eksponere dem motproduksjonssystemene våre. Så håper vi at de gjennom samlingen får motivasjon til å praktisere dette selv. Det er da den virkelige læringen begynner. Ute i praksis vil det alltid være lokale komplikasjoner og tilpasninger, men det er viktig å ha motivasjonen og kunnskapen i bakgrunnen for å komme noen vei, fastslår Stian Yttervik.
Kristian Bjerkli er en av de åtte deltakerne fra Elkem Rana. Han er ansatt som skiftformann, men arbeider for tiden med 5S, en av grunnpilarene i TPS, som metodikken i EBS er basert på. Bjerkli synes han har fått mye ut av EBS University.
– EBS er ganske omfattende dersom man skal benytte alt av metoder og verktøy, derfor er det verdifullt å få en grei innføring.  Det er et godt opplegg med både forelesninger og praktiske øvelser som vi gjør sammen. Under øvelsen med lego får vi virkelig se metodene og verktøyene i EBS gjennomført i praksis, og vi får resultatene med en gang med mennesket som drivkraft i løsningsprosessen, sier Kristian Bjerkli.

 

Del Del Del