Ekstraservice

30 mars, 2009 10:55 Del Del Del

Telefonen ringer i ett sett hos MIP Service. Og service får de. Hele Mo Industripark og også øvrig næringsliv i Rana, benytter seg av tjenestene fra det som i ”gamledager” het posten på jernverket.

–Det eneste som heter jernverket nå, er en pub i byen har jeg hørt, sier Aud Eliassen, som er leder på Post og arkiv i MIP Service, en av fire avdeliger i Mo Industripark AS.

Nøkkelknipet

Posten på Jernverket har i alle år vært ensbetydende med ”ho Aud”. Etter snart 40 år på samme arbeidsplass, er det mange som har et forhold til henne.
– Jeg kjenner nesten ikke folk lenger, sier Aud Eliassen selv.
– Jeg merker generasjonsskiftet på industriparken.
Post og arkiv har hatt ulike oppgaver opp gjennom årene. Nøkkelknippet – som er en fangevokter verdig – har fulgt jobben i alle år. Nøklene er en nødvendighet til den viktigste oppaven avdelingen har, nemlig å låse opp kundenes postboks. Kunden får posten direkte levert på døren, samtidig som de kan sende med ufrankert post.
I tillegg tilbyr avdelingen andre tjenester knyttet til håndtering av dokumenter, som skanning av post og faktura, elektronisk

overføring av post, og arkivering. Avdelingen utfører også makulering av brev, regninger og andre konfidensielle papirer.

Det er stort fokus på kostnader for at virksomheten skal gå rundt økonomisk. Dette er en av flere prioriterte tjenester som Mo Industripark AS tilbyr, slik at de kan yte leietakerne i industriparken et fullverdig tjenestetilbud innenfor infrastruktur, på linje med gode lokaler, elektrisitet, vann og avløp.
Aud Eliassen synes de klarer sin jobb på en god måte, noe hun også ofte får høre fra kundene. Også post og arkiv er sårbar for endringer i industriparken, og går det dårlig der, merker også denne avdelingen det.
– Å kalle dette en gullgruve er en kraftig overdrivelse. Det er en viktig tjeneste, og kundene våre setter pris på jobben vi gjør. Jeg tror vi bidrar til at de sparer mye tid i en hektisk hverdag, sier Aud Elisassen.

Hektisk hverdag

Aud Eliassen150.large

A

 

ud Eliassen begynte ved A/S Norsk Jernverk i 1971. Hun betrakter jobben den gang som et hvilehjem.
– Tenk, vi var tre mennesker på arkivet. Nå er vi ingen dedikerte der. Teknologien var fraværende og alt skulle arkiveres. Nå skanner vi alt, før kjørte vi masse papir fram og tilbake. Det er klart det tok tid, sier Eliassen.
Hun skryter av sine arbeidskollegaer, og de skryter av jobben sin. De som har vært med ei stund forteller om høyere tempo og færre folk til å gjøre arbeidsoppgavene. De klager ikke. De vet at det gjelder de fleste i dagens arbeidsliv, og de ansatte synes de har en sosial jobb som de trives i. De er på farten hele tiden og får en god dose mosjon i løpet av arbeidsdagen.
– Du må like å løpe og å treffe folk, oppsummerer Randi Hovdal om sin arbeidsplass.

Del Del Del