Fag og yrker i Ranaindustrien

18 juli, 2011 2:06 Del Del Del

Gule Sider vil over en periode fremover presentere for leserne ulike fagområder som er representert i Mo Industripark og i Ranaindustrien. Vi ønsker å gi våre lesere en bedre innsikt i den bredde og mangfold av kompetanse som vi kan finne i egen bedrift og i nabobedrifter.
I Gule sider nr. 3.-2011 presenterte vi er plate- og sveisefaget. Denne gang presenterer vi Elektrofaget.


Elektriker Celsa3.72.largeElektrofaget i Mo Industripark

I denne utgaven forteller elektrofagarbeider Roger Jacobsen, som jobber i stålverket ved Celsa Armeringsstål AS om hvordan det er å jobbe som elektriker i industrien,. og det ansvaret som følger med en slik jobb.
Å jobbe som elektriker i indu-strien byr på mange utfordringer. Dagene er sjelden like og som ansvarlig for vedlikeholdet av stålovnen er hverdagen travel.
Roger Jacobsen var ferdig utdannet elektrofagarbeider i 2001, og begynte hos Celsa i 2009. Han har ansvaret for stålovnen og renseanleggene, inkludert det nye rensanlegget fra 2008.
– Jeg jobbet tidligere som elektriker i byen. Der gikk jobben i all hovedsak ut på kabeltrekking, montering av lys og sikringsskap. Å jobbe som elektriker i industrien byr på større utfordringer. Her er det mer varierte arbeidsoppgaver, og det går mye i måleteknikk og styresystem over et mye større spekter. I stålverket er vi fem elektrikere med hvert vårt ansvarsområde. Det går i all hovedsak ut på vedlikehold, å holde produksjonen i gang, og sørge for at alt det elektriske fungerer, forteller Jacobsen.
– Det er harde forhold for det elektriske utstyret her i stålverket. Vi overvåker temperaturen på stålovnen først og fremst for å ivareta sikkerheten til de ansatte. Uten temperaturkontrollene vet vi ikke tilstanden til ovnen. Vi må måle hvor på ovnen det er varmest. Det har skjedd at det har blitt brent hull og flytende stål har rent ut, sier Jacobsen.
For å ha full kontroll blir stålovnen grundig sjekket og forbedret omlag hver andre til tredje uke, når den er ute for oppmuring.
Elektrikerne ved Celsa kan få hjelp av ingeniørene i det daglige. Er det en stor og vanskelig feil, blir de spurt om råd fordi prosessen er datastyrt.

Spesielt verktøy
– En elektriker bør ha god teknisk innsikt, og man må kunne jobbe selvstendig. Man arbeider stort sett alene, men må noen ganger samarbeide med andre på små prosjekter eller dersom noe må gjøres fort ferdig. Når man leter etter en feil kan det være en fordel å være to stykker, mens når feilen skal rettes opp er det ofte bare rom for at én reparerer selve feilen, forteller han.
Når en elektriker jobber med feilsøkning begynner vedkommende med å måle om det er spenning der.
– Vi bruker i all hovedsak to måleinstrumenter i vår jobb. Det ene er et multimeter. Det bruker vi til å måle spenning, motstand og strøm med. Det andre instrumentet vi ofte benytter er en megger. Den brukes når vi leter etter jordfeil. Uten disse to jobber vi i blinde. Vi er pålagt å unngå å få strøm i oss. Noen ganger, men svært sjelden, må vi jobbe med spenning på. Da jobber vi med spesialhansker og med et spesielt verktøy, forteller Roger.
Elektriker Celsa1.72.largeHMS er en sentral del av jobben.
– Vi jobber rundt ting som holder en veldig høy temperatur. Ofte må vi bruke maske på grunn av mye støv. Vernebriller er pålagt. Fordi vi bruker liftene ofte, er fallsikringskurs også noe vi må gjennom, forteller han.
– Det er ikke alltid det er lett å avdekke en elektrisk feil. Det kan være et kretskort eller et kabelbrudd. Da må en luke ned området hvor feilen kan ligge. Som elektriker har du selv ansvar for å forbedre det elektriske anlegget og sette deg inn i nye produkter på markedet.
Jobben kan være fysisk krevende og det i form av at ting skal repareres fortest mulig, men også i forbindelse med kabeltrekking og montering av sikringskap, avslutter Roger Jacobsen.

 

 

Fakta:
Som elektriker kan du jobbe med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Arbeidet innebærer å montere de elektriske systemene, men også å reparere og utføre service på eksisterende systemer. En del av arbeidet går også med til å forsøke å finne feil.
Elektrikere arbeider på blant annet boliger og andre bygninger, industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner, og alarm- og sikkerhetsanlegg.
I Norge er det bare elektrofagarbeidere som har anledning til å jobbe med elektriske installasjoner og utstyr. Tilsynsmyndighetene stiller bestemte el-sikkerhetskrav til elektrofagarbeideren for å kunne jobbe selvstendig med utførelse og reparasjon og service av elektriske lavspennings- og høyspenningsanlegg. Man må ha fagbrev for å kunne arbeide selvstendig.Som elektrofagarbeider er det viktig at du er allsidig innenfor fagfeltet, og at du har et bevisst og ansvarlig forhold til arbeidet som skal utføres. Jobben kan være fysisk krevende. Yrkesområdet passer godt for personer med teknisk innsikt og interesse. Avhengig av hva du jobber med vil kundekontakt kunne være sentralt.
Utdanning som elektrofagarbeider foregår i videregående opplæring. På Vg1-nivå kan du velge Elektrofag, mens valgmulighetene videre avhenger av hvilken retning du ønsker å spesialisere deg innen. Det er to og et halvt år som lærling før du går opp til fagprøven. En ferdigutdannet har spesialisering innenfor en eller flere retninger.Mulighetene er mange. Her følger noen eksempler på spesialiseringsområder:• automatiker
• avioniker (flyelektriker)
• dataelektroniker
• elektriker
• elektroreparatør
• energimontør
• energioperatør
• heismontør
• kulde- og varmepumpe-montør
• produksjonselektroniker
• signalmontør
• skipselektriker
• tavlemontør
• togelektriker
• vikler og transformator-montør

 

Del Del Del