Råvaresjef i Elkem Rana Stig Meisfjord viser fram «det nye gullet» i ovnsprosessen hos Elkem

Elkem med betydelige miljøtiltak

16 juni, 2022 9:57 Del Del Del

Elkem erstatter kull og koks med treflis, for å kutte klimaskadelige utslipp. Til dette har de investert 140 millioner kroner i nytt lagerbygg og ny innkjøringsløype.

De siste par årene har Elkem faset inn treflis som karbonkilde i ovnsprosessen når de fremstiller ferrosilisium. Treflis erstatter de mye mer klimafiendtlige materialene kull og koks, og bidrar til at Elkem senker utslippene sine av klimafiendtlig CO2. Nå er de straks klare til å øke mengden treflis som råvare i sin produksjon av ferrosilisium. Dette etter å ha investert 140 millioner kroner i et nytt lagerbygg på 800 kvadratmeter og en ny innkjøringsløype.

– Det gamle lagerbygget og innkjøringsløypa var ikke helt tilpasset treflisen. Mange ganger hang treflisen seg opp i løypa, spesielt hvis det var is eller frost på flisa, fordi den hadde vært lagret ute. Tidvis måtte vi faktisk stoppe bruken av treflis på vinteren, forteller råvaresjef Stig Meisfjord.

Sparer både miljø og utgifter

Ved å bruke treflis og trekull som delvis erstatning for kull og koks, får Elkem tilgang til biokarbon. Karbon er nødvendig for å fremstille ferrosilisium fra kvarts. Hovedargumentet for å øke andelen treflis i driften, er selvfølgelig Elkem sitt ønske om å redusere utslippene av miljøfiendtlige klimagasser, som for eksempel de fossile materialene kull og koks bidrar til.

– Vi ønsker så langt det går å bruke fornybare ressurser, framfor fossile. I tillegg til å være et ledd i Elkem sin strategi om økt bioandel i vår produksjon, så har treflis-prosjektet mottatt investeringsstøtte fra NOx-fondet på grunn av reduksjon i NOx-utslipp, forteller Meisfjord.

Ved å bruke treflis reduserer også Elkem sine utgifter, siden det ikke er CO2-avgift på treflis.

– Her ligger det store besparelser, forteller råvaresjefen. Den planlagte flis-andelen reduserer fossilt CO2 med om lag 20 000 tonn per år. Besparelsen i kroner og øre er avhengig av kvoteprisen på CO2

Utfordringer

Men det er også noen utfordringer med flisen, til tross for tilrettelagt lager og innkjøringslinjer:

– Tilgangen på biokarbon er ikke like god som de andre materialene vi bruker. Vi trenger adskillig mer volum treflis, for å oppnå samme mengde karbon som kull og koks, sier Meisfjord. Treflis gir bare en tiendedel av karbonet som de andre materialene gir. For å erstatte 1 tonn kull eller koks, trengs 10 ganger mer flis. Derfor er det ikke er aktuelt å slutte med de andre karbonkildene hos Elkem, men heller erstatte de mer og mer med biokarbon, blant annet fra treflis.

– Elkem både utvikler og tester flere mulige kilder til biokarbon, opplyser Meisfjord.

Det nye treflisanlegget rommer 1-2 ukers forbruk av flis. Resten lagres i Vika. Treflisen kommer fra Norge og andre land i Europa, som Danmark og Skottland.

– Treflis er også veldig gunstig for prosessen i ovnene våre. Det blir ingenting igjen av den, forteller råvaresjef hos Elkem, Stig Meisfjord

 

Fakta om Elkem Rana

  • Produserer ferrosilisium (FeSi) i to smelteovner.
  • FeSi benyttes som tilsetningsmateriale ved stålproduksjon.
  • Et viktig biprodukt er silica som selges til sementindustrien.
  • Har cirka 100 ansatte.
Del Del Del