Prosessingeniør Edvard Ivar Blekastad fra Toten, teknisk sjef Tommy Vetaas fra Bergen og økonomisjef Mats Strømmen Abelsen fra Trondheim er tre av de nye tilskuddene til Elkem Rana.

Elkem Rana bygger kompetanse – stor rekruttering av nye medarbeidere

6 september, 2018 9:38 Del Del Del

Elkem Rana har lykkes i å rekruttere kompetent arbeidskraft fra store deler av landet.  Bare det siste året har bedriften besatt 12 stillinger innenfor ledelse og prosessansvar, rundt 15 i produksjonen og fire lærlinger.

Ytterligere tre stillinger vil bli besatt forløpende. Elkem Rana har i dag 110 fast ansatte.

– Elkem satser i Rana og ønsker å bygge opp bedriften og styrke kompetansen.  I tillegg har vi et generasjonsskifte som fører til at vi må rekruttere ny arbeidskraft. Vi har hatt et voldsomt løft på kompetanse, det er veldig bra for oss, fastslår HR-sjef i Elkem Rana, Terje Ditlefsen.

En god illustrasjon på dette er at fem av de nyansatte har mastergrad.
– Vi har også en høy andel av fagbrev, det gjelder hele 92 prosent av våre fast ansatte operatører. Vi tar inn lærlinger kontinuerlig, om lag ti prosent av arbeidsstyrken er til enhver tid lærlinger, forteller Ditlefsen.

Selger inn jobb og Helgeland
Ifølge Terje Ditlefsen har ikke Elkem Rana hatt problemer med å rekruttere til de forskjellige stillingene som har vært ledige, men det er lagt ned en solid innsats i arbeidet.

– Vi bor jo i ei perle, og vi selger inn Helgeland like mye som vi selger inn jobben. I intervjuene har vi fortalt om de mulighetene som er her med fjell og fjord. Enkelte ganger har vi tatt kandidatene med ut for å vise dem kysten og høgfjellet, alt fra Hemavan til Saltfjellet. Vi viser også fram hele industriparken med det nettverket vi har her. Noen finner kjente her fordi de har studert sammen, forteller Ditlefsen, og legger til at Elkem Rana også satser på å knytte til seg studenter som forhåpentligvis ønsker å komme tilbake etter endte studier.

– Vi har hatt et voldsomt løft på kompetanse, det er veldig bra for oss, fastslår HR-sjef i Elkem Rana, Terje Ditlefsen.

Elkem-konsernet har også en egen trainee-ordning, i tillegg henter Elkem Rana traineer gjennom Kandidat Helgeland.
– Kunnskapsparken Helgeland gjør en fantastisk jobb med rekruttering og markedsføring for hele regionen. Det er ikke tvil om at vi drar nytte av mangfoldet av bedrifter som søker etter arbeidskraft i vår region. 

Fikk napp
Edvard Ivar Blekastad fra Toten, Tommy Vetaas fra Bergen og Mats Strømmen Abelsen fra Trondheim er tre av de nye tilskuddene hos Elkem Rana.  De er ansatt som henholdsvis prosessingeniør, teknisk sjef og økonomisjef.
Prosessingeniør Edvard Blekastad er nyutdannet fra Universitetet i Oslo, han har studert materialvitenskap for energi- og nanoteknologi.

– Jeg søkte på flere jobber da jeg var ferdig med utdanningen, og fikk napp hos Elkem Rana. Da var det bare å reise, sier totningen.

Han hadde litt kjennskap til Helgeland gjennom ferievikariater i Glomfjord, der han jobbet som prosessoperatør. I tillegg har han fått anbefalt Elkem som konsern.

Mats Strømmen Abelsen begynte som økonomisjef i Elkem Rana mandag 13. August. Han har en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole, og har jobbet i Elkem siden han ble ferdig med utdanningen. Abelsen har en pendleravtale som innebærer at han pendler mellom Oslo og Rana.

Fra Forsvaret
Teknisk sjef Tommy Vetaas er rekruttert fra Forsvaret, der han de siste årene har jobbet med drift og vedlikehold av ubåt. Vetaas er utdannet marineingeniør og har i tillegg utdanning i militær ledelse fra Sjøkrigsskolen.
– Kona mi er fra Mo, og har ønsket å flytte hjem i mange år. Vi flyttet hit for to år siden, da minstemann begynte på skolen. Siden har jeg pendlet, før jeg begynte å jobbe i Elkem Rana 1. Mai, forteller Vetaas, som synes det har vært en stor overgang å gå fra det maritime Sjøforsvaret til tungindustrien.

– Å jobbe i industrien er veldig annerledes. Det handler om å drive et betydelig moderniseringsarbeid, samtidig som vi skal lande mange prosjekter med store investeringer, deriblant tiltak mot forurensing. Parallelt skal vi drive forebyggende vedlikehold, og vi har et omfattende HMS-arbeid.  Det krever gode planleggingsløsninger og personell, sier Vetaas.

Alle de tre nyansatte setter pris på friluftsliv og liker å holde seg i form, og trekker fram tur- og friluftsmulighetene på Helgeland som en viktig plussfaktor i sin nye tilværelse. Edvard Blekastad, som for øvrig har en bakgrunn som aktiv ishockeyspiller, bor på Alterneset, og ser fram til å nærmest gå rett ut av døra på jakt når sesongen er i gang.

Trenger markedsføing
Familien Vetaas har etablert seg et steinkast unna Skillevollen på Båsmoen, og trives godt.
– Det er et langt større kulturtilbud her i området enn jeg hadde trodd. Vi har blant annet vært på flere festivaler. Men det er litt stille i helgene. Jeg savner et sted der jeg kan gå og ta en utepils og se litt på utelivet. Det får jeg ikke gjort her, sier Vetaas.
– Du flytter ikke til Mo i Rana på grunn av utelivet, konstaterer kollega Edvard Blekastad.

På spørsmål om hva som skal til for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft til Rana og Helgeland svarer Vetaas:
– Jeg tror moderniseringsarbeidet som gjøres i Elkem og industrien er viktig. Elkem viser at de vil satse på ny teknologi, noe som fenger unge. Men når det gjelder byen, så tror jeg de må jobbe litt med å vise hva Rana har å by på. De lokale vet jo det, men jeg tror ikke de der ute vet det, sier Vetaas.

Han får medhold av Mats Abelsen og Edvard Blekastad.
– Det finnes mange, utfordrende arbeidsplasser , og det er mye, spennende endringsarbeid som gjøres. Men jeg tror ikke det er godt synlig utenfor Mo i Rana, sier Abelsen.

Spreke ansatte
HR-sjef Terje Ditlefsen berømmer de ansatte for innsatsen i ei tid med store omveltninger.
– I forbindelse med eierskiftet har vi byttet datasystem. Folk må læres opp og alt må omregistreres. Personalopplysninger, innkjøp, avviksregistreringer og produksjonsoppfølging er eksempler på slike systemer. I tillegg har vi høy aktivitet med bygging i forbindelse med at Elkem har innvilget investeringer for cirka 150 millioner kroner i oppgradering av verket. Det er helt formidabelt hvordan de ansatte har stilt opp, konstaterer Ditlefsen.

Som et ledd i personalarbeidet legger Elkem Rana til rette for å tilby de ansatte sosiale aktiviteter på fritida, alt fra deltakelse på Verket, der bedriften er partner, til skift- og avdelingssamlinger og Ti på topp-turer.

Elkem Rana markerte seg med en sterk andreplass på årets Celsastafett. Dette er nok en hyggelig bivirkning av den store rekrutteringen av nyansatte.
– Vi stiller med to lag til Trondheim Teammaraton, som en del av utfordringen fra vår divisjonsledelse. Der har vi selvsagt store ambisjoner, sier Terje Ditlefsen med et smil.

 

ELKEM RANA
Elkem Rana AS er et moderne smelteverk for ferrosilisium. Bedriften har en produksjonskapasitet på 90 000 tonn ferrosilisium og 25 000 tonn microsilica per år, hvorav 98 prosent går til eksport. Verket har 110 ansatte.

 

Del Del Del