Det er 200 høydemeter forskjell mellom Andfiskvatnet og industriparken, og vannet ledes via en tunnel gjennom Mofjellet til industriparken. På ferden til industriparken går det gjennom Svabo Kraftverk, som har vært en del av energigjenvinningen i Mo Industripark siden 1995.

En dråpe i havet

10 januar, 2017 11:23 Del Del Del

 

Industriparkens to vannkraftverk produserer til sammen omlag 25 GWh strøm årlig, som er nok til å forsyne hele 1250 eneboliger med strøm.

Det er imidlertid bare en dråpe i havet sammenlignet med den årlige distribusjonen av svimlende 1800 GWh strøm i Mo Industripark. Dette er nok til å dekke strømbehovet hos samtlige 110 bedrifter i industriparken, og spesielt de store kraftforedlende smelteverkene i industriparken.

I Mo Industripark finner vi også Norges nest største vannverk, like stort som Oslos vannverk, og det er bare industriparken på Herøya som har større vannforbruk. Mo Industripark har tre vannmagasin som sikrer at bedriftene i Mo Industripark får prosessvann, kjølevann og drikkevann. Disse tre vannmagasinene ligger bak Mofjellet, og heter Fisklausvatn, Småvatnan og Andfiskvatn.

Uutnyttet potensiale

I tillegg til at de nevnte vannmagasinene sikrer vannkjøling til prosessbedriftene, finnes det to minikraftverk som henter ut energi fra vannet både på vei inn i industriparken og på vei ut mot Ranfjorden. Det er 200 høydemeter forskjell mellom Andfiskvatnet og industriparken, og vannet ledes via en tunnel gjennom Mofjellet til industriparken. På ferden til industriparken går det gjennom Svabo Kraftverk, som har vært en del av energigjenvinningen i Mo Industripark siden 1995. Energien som er i vannet går derved ikke til spille.

– Vi så et stort uutnyttet potensiale der, og mente det ville være fornuftig å hente ut den ekstra energien, forklarer Terje Lillebjerka, som er driftsdirektør i Mo Industripark AS. Svabo Kraftverk har nå stått i tjeneste i 20 år, og produserer omlag 20 GWh per år, noe som tilsvarer et årsforforbruk av strøm for omlag 1000 eneboliger.

Henter ut avløpsenergi

I 2007 så imidlertid Mo Industripark AS nok et uutnyttet potensiale, denne gangen i avløpsvannet fra industrien. Mo Industripark ligger cirka 50 meter over havet, og dermed blir det igjen bygd opp et trykk mens vannet begir seg ut på ferden mot siste stopp: Ranfjorden. Lillebjerka kan fortelle at de møtte på et uventet problem i planleggingsfasen av det nye kraftverket.

– Byggingen av Vika Kraftverk ble et artig prosjekt for oss. Utfordringen lå i det at det kan være partikler i avløpsvannet, som for eksempel glødeskall, som gjerne fulgte vannet i disse avløpene. Det kunne føre til stor slitasje i kraftverkets turbin, forklarer Lillebjerka.

De trengte noen med spesialkompetanse innen kraftverk i avløpsanlegg, men ble forundret over at ingen tidligere hadde begitt seg ut på et lignende prosjekt.

– Vi bestemte oss for å kjøre på likevel, og det har gått kjempebra! Per dags dato går maskineriet fortsatt, og så langt har kraftverket vært nærmest problemfritt, sier Lillebjerka. Vannkraftverket i Vika produserer i overkant av 5 GWh strøm i året.

Industrielt spleiselag

Mye av vannet fra vannmagasinene brukes som kjølevann av blant annet Celsa Armeringsstål AS, Fesil Rana Metall AS, Glencore Manganese Norway AS og AGA Norge AS, og Ranfjord Fiskeprodukter utnytter også dette kjølevannet etterpå for å heve vanntemperaturen til deres smoltproduksjon.

– Fordelen er at vi får utnyttet vannet flere ganger, både til kjøling og oppvarming. Det er den grønne tankegangen som dominerer her; Vi skal ikke la noe som helst gå til spille, forklarer Lillebjerka.

Med en effektiv infrastruktur og en rekke fellesfunksjoner kan Mo Industripark ligne på et stort industrielt spleiselag, hvor flere leietakere får nyte godt av stordriftsfordelene.

Del Del Del