F. v.: Per Johan Högberg, Halvard Meisfjord og Kjell Mjelle. Foto: Mye i Media

En ny dimensjon av miljø og bærekraft

16 desember, 2019 11:37 Del Del Del

I 2018 tok Celsa Armeringsstål AS et valg. De skal bli et av verdens ledende selskap innen bærekraft i sin bransje. For første gang har de laget en egen miljø- og bærekraftsrapport med strategi for hvordan de skal oppnå visjonen.

Celsa Armeringsstål gjenvinner cirka700.000 tonn skrapstål hvert år og er et av Norges største gjenvinningsselskap.

«Celsa Armeringsstål er svært opptatt av å møte samfunnets behov for kvalitetsstål, uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoners behov. Bærekraft er derfor en sentral del av vår virksomhet», skriver CEO ved Celsa Nordic, Carles Rovira, i begynnelsen av rapporten.

Fire bærekraftmål
– Vi har gitt ut en årlig miljørapport siden 90-tallet, og etter hvert som bakgrunn for EMAS-godkjenning, som er et verktøy for kommunikasjon og miljøprestasjon. I år har vi valgt å utvide miljørapporten til også å omhandle bærekraft, sier miljøsjef ved Celsa Armeringsstål, Per Johan Högberg.

Den nye miljø- og bærekraftsrapporten viser bedriftens arbeid innen bærekraft bedre og tydeligere enn den gamle rapporten.
Den gamle rapporten viste sakens tilstand hvor det ble rapportert utslipp og hva bedriften har gjort i løpet av året. Den nye beskriver i tillegg hvordan bedriften ser på bærekraft og hvordan de ser på fremtiden. Den tar for seg visjoner og hvordan de skal jobbe fremover.

– Vi har satt oss noen bærekraftsmål. De er helt sentrale og harmonerer 100 prosent med de utfordringene som verden har med klimagasser og global oppvarming.

De fire målene er
1. 50 % reduksjon av CO2 innen 2030 og null CO2-utslipp innen 2050.

2. 50 % reduksjon av lokale utslipp innen 2030 og 70 % reduksjon av lokale utslipp innen 2050.

3. Closing the loop. Null avfall innen 2030.

4. 50 % reduksjon av CO2-utslipp knyttet til transport innen 2030 og fossilfri transport innen 2050.

Et fyrtårn i konsernet

I tillegg til de langsiktige bærekraftmålene, har Celsa Armeringsstål satt seg fire miljømål i 2019.
1. Utvikle bærekraftmålene for Celsa Armeringsstål ved å konkretisere veien fremover for å nå de oppsatte bærekraftmålene.

2. Minimere by-pass tid på det aktive kullfilteret som renser røykgassen for kvikksølv og dioksin med mål under 12 timer i 2019.

3. Redusere utslipp av dioksin fra primærrenseanlegg med mål om under 0,45 ng/Nm3 på døgnbasis.

4. Gjenbruk av øseslagg gjennom å utviklenye områder for bruk av materialet. Målet er at alt øseslagg produsert fra 2019 og fremoverskal gjenbrukes.

– Dette er overordnede mål, men så langt ser det veldig positivt ut. Vi har klart miljømål 1, 2, 3 og for miljømål 4 er vi godt på vei, sier Högberg.

Rapporten blir distribuert til Celsa Armeringsståls interessepartnere, de nærmeste bedriftene i Mo Industripark, Nasjonalbiblioteket, Rana kommune, Miljødirektoratet, leverandører, kunder og alle som bor i området nærmest bedriften.
– Vi har spurt våre stakeholders, både interne og eksterne, hva de mener vi bør prioritere innenfor miljø. Vi ser at det de prioriterer harmoniserer godt med de miljømålene vi har satt, sier sustainability manager ved Celsa Nordic, Susanne Nævermo-Sand.

Det var Celsa selv som tok beslutningen om å lage en slik omfattende rapport.
– Det er viktig å bli målt på rett måte. Vi kan si at vi er bærekraftige, men det må synes på en måling. Den jobben vi har gjort med miljø og bærekraft, er veldig attraktiv i Celsa-konsernet. Nå vil vi legge en strategi for hvordan vi kan bli det grønneste prosessbedrifts-konsernet i Europa. Neste steg er derfor å lage et bærekraftsveikart for hele konsernet, forteller Nævermo-Sand.

Handling og samhandling
Salgssjef på Celsa Armeringsstål AS, Halvard Meisfjord, forteller at stadig flere kunder legger miljø og bærekraft til grunn når de velger leverandør.
– Bærekraft har blitt et begrep. Dette er noe vi har forventet og jobbet med. Vi må ha bærekraftige produkter, sier Meisfjord.

Det er stadig mer fokus på at man som produsent lager et produkt som påvirker miljøet i minst mulig grad, forteller Meisfjord.
– Vi har de samme produktene og de samme kundemassene, men ser at spesielt myndighetene i Sverige og Norge etterspør og stiller krav til miljøvennlige produkter. Store konsern er i tillegg opptatt av å vise dette fram. Bærekraft og miljøvennlige produkter har fått en ny dimensjon. Det er selvsagt fremdeles prisen som er avgjørende, men den beste løsningen er når økonomi og bærekraft går hånd i hånd, fortsetter han.

– Man snakker ofte om bærekraftsmål og strategier, med frister som f.eks. FNs bærekraftsmål for 2030. Bedriftene må sette seg ned og formulere seg noen mål, for man kommer seg ikke dit av seg selv. Mange har nok gjort mye allerede, men for andre kan kanskje denne rapporten være en inspirasjon til å sette seg ned og planlegge hvordan man skal komme seg dit. Ti år går fort, spesielt hvis man skal søke investeringer. Denne rapporten drar med seg mye positivt, også på konsernnivå. Det er en begynnelse på handling og samhandling, sier han videre.

En ny tid
Kjell Mjelle er smører på vedlikehold i Valseverket. Han begynte i jobben i 1971,men i dag leverte han sin avskjed. Han skal tre over i pensjonistenes rekker.
– Det har alltid vært så mye bra folk her, og det er det enda.
Selv om det ser tilnærmet likt ut innenfor Valseverkets vegger, har det skjedd store endringer siden han begynte som 18-åring.
– Den største endringen ligger selvfølgelig på HMS, bruk av løsemidler og fravær av risikoanalyser. Det var en annen tid. Nå er det helt annerledes.
– Vi lager et produkt som ingen andre i Norden lager. Jeg merker en stolthet blant de ansatte, og lærlingene som begynner her hos oss synes det er stas å ha fått lærlingkontrakt ved Celsa Armeringsstål AS. Det snakkes stadig mer om bærekraftig produksjon, både fra storsamfunnet og fra media, og jeg er glad for å ha fått være med på denne reisen. Det har vært flott å jobbe her, sier Mjelle.

Les hele rapporten her: Miljø – bærekraftsrapport Celsa Armeringsstål 2018

 

Del Del Del