Emilie Ågheim Kalkenberg, som har gjort det meget bra i skiskyting så langt denne sesongen, er en av aktørene som Mo Industripark AS har tilbudt en sponsoravtale med.

Engasjement for barn og unge

20 februar, 2016 10:51 Del Del Del

Mo Industripark AS ønsker å bidra til tiltak som skaper utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i Rana-regionen. Derfor sponser selskapet en rekke tiltak.

– Vi er opptatt av tiltak rettet mot barn og unge, samt tiltak som styrker omdømmet og identiteten for Mo i Rana, sier administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

MIP AS fikk inn langt flere søknader om sponsormidler enn det man har mulighet til støtte, etter å ha lyst ut midler for 2016. Nå har MIP AS plukket ut 26 lag, foreninger og enkeltpersoner som har mottatt tilbud om sponsor- og samarbeidsavtaler med MIP AS for inneværende år.

 

Sponsoravtaler og samarbeidsavtaler 2016

Følgende 26 tiltak mottar tilbud om sponsoravtaler med Mo Industripark AS i 2016, i alfabetisk rekkefølge:

Alteren skytterlag. Kurs/opplæring og materiell for unge skyttere

Bossmo & Ytteren IL, Barnas idrettsskole. Idrettsaktiviteter for barn

Bossmo & Ytteren IL, Håndballgruppa, J16. Lagidrett/Håndballaktivitet, jenter 16-årslaget

Bossmo & Ytteren IL, Skigruppa. Skiidrett for barn og unge

Bossmo & Ytteren IL, Fotball. Oppgradering 5-ermål Ytteren

Emilie Sofie Olsen. Elitesatsing musiker

Emilie Kalkenberg. Elitesatsing skiskyting

Fairplay Fotball. Fairplay for 12-åringer

Forskerfabrikken sommerskole. Sommerskole for barn, realfag.

First Lego League. Realfagsatsing mot skoleverket

Fredrik Gjesbakk. Elitesatsing skiskyting

Hauknes skolekorps. Musikkaktivitet barn og ungdom

IL Stålkameratene, Barn og ungdom fotball. Lagidrett/Fotballaktivitet for gutter og jenter

IL Stålkameratene, Skigruppa. Skiidrett for barn og unge, SkiX-cup

Korgen Lego Locos. Innkjøp teknisk utstyr

Lovund Kulturformidling. Bistand til innleie av Teaterinstruktør

Marthe Kråkstad Johansen. Elitesatsing skiskyting

MIPs Ungjazz, i samarbeid med Hemnes Jazzforum.

Mo Skolekorps. Musikkaktivitet barn og ungdom

Normal SK. Skiidrett for barn og unge.

NM i automatisering, elevaktivitet Polarsirkelen VGS. Realfagsatsing.

Rana Svømmeklubb. Lagidrett/svømmeaktivitet barn og ungdom

Rana Turnforening. Idrett for barn og unge.

Simon Ågheim Kalkenberg. Elitesatsing skiskyting

Skonseng UL Ski. Skiidrett for barn og unge

Utskarpen IL. Hestesport for barn og unge

Vilde Gjesbakk. Elitesatsing friidrett

Åga IL. Lagidrett/Fotballaktivitet for barn og unge

 

Kriteriene

Dette er kriteriene som søknadene vurderes etter:

– Mo Industripark AS skal støtte opp om tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement og som på lang sikt kan bidra til å styrke regionens verdiskapning og sysselsetting.

– Mo Industripark AS skal støtte tiltak som viser ansvarlighet for lokalsamfunn og lokale virksomheter, og aktivitet som skaper engasjement og stolthet for vår region og vårt næringsliv. Søkerne må være lokalisert på Nord-Helgeland.

– Støtte i form av sponsing skal bidra til å profilere Mo Industripark AS på en positiv og synlig måte.

Mo Industripark AS gir primært støtte i form av sponsing til tiltak som fremmer lokal aktivitet innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Her vil det vektlegges tiltak som:

– Styrker rekruttering til industri og industrirelatert virksomhet

– Fremmer interesse for fagopplæring og realfag

– Fremmer interesse for lokalkunnskap

– Er basert på lokal aktivitet i vår region

Tiltak for barn og unge vil bli prioritert.

I tillegg til sponsoravtalene har Mo Industripark AS inngått noen profileringsavtaler.

– Dette er avtaler der vi inngår samarbeidsavtaler med organisasjoner for felles profilering knyttet til konkrete tiltak, både innenfor miljø, idrett og kultur. Dette er avtaler der vi deltar aktivt i et arrangement eller aktivitet, for å fremme konkrete målsettinger, og der begge parter kan oppnå bedre resultat gjennom samarbeidet, avslutter Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GuleSider_1_2016_s22

Del Del Del