Mo Industripark fra Mofjellet.

Engineeringsmiljøet vokser i MIP

26 mars, 2013 11:41 Del Del Del
I februar etablerte Multiconsult AS nytt kontor i Mo Industripark.

– Vi opplever stadig mer aktivitet og nye oppdrag på Helgeland, og vi besluttet derfor å åpne eget kontor, sier regiondirektør Kjell Kristiansen.

Kontoret er allerede bemannet med Vegar Alterås. Til sommeren vil også Roger Kristoffersen ha kontor i Mo Industripark. Begge er fra Rana og flytter nå tilbake, samtidig som de tar med seg jobben.

– Dette er en fin mulighet for Multiconsult. Med ny kommunikasjonsteknologi kan man samarbeide og trekke på kompetanse fra de store fagmiljøene i firmaet. På samme tid kan man ta en prat over bordet og stille opp på kort varsel for kunder og samarbeidspartnere i nærområdet, og det er alt i alt en kjempefordel for bedriften, forteller Alterås.

Vegar Alterås har sitt fagfelt innenfor samferdsel og veiplanlegging. De viktigste kundene for Multiconsult på denne sektoren er Statens Vegvesen, kommunene, Jernbaneverket, Avinor og entreprenører.

Alterås var ferdig med utdannelsen i 2005 og begynte da i Multiconsult i Trondheim.

Han flyttet tilbake til Rana i 2011 og har ukependlet siden da. Nå kan han arbeide ved kontoret i Mo Industripark.

– Selv om det er et meget bra miljø ved avdelingen i Trondheim vil det bli topp å kunne ta med kontoret til Mo, sier han.

Fra sommeren vil også Roger Kristoffersen arbeide på Mo-kontoret. Kristoffersen har arbeidet i Multiconsult i tretten år og jobber for tida med stabilitetsvurderinger for Mo Industripark AS.

Fra sommeren vil kontoret ha to ansatte, i tillegg til samarbeidspartnerne i Ingeniørgruppen AS og Nordland Teknikk AS.

– Vi vil utvikle kontoret videre ut fra hva vi får til, sier regionsdirektør Kjell Kristiansen.

Han sier at Multiconsult, som er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor prosjektering og rådgiving, kjenner verdien av lokal tilstedeværelse og lokal kjennskap.

– I tillegg til samferdsel, infrastruktur og geoteknikk vil vi fokusere på behov innenfor lokal industri og olje- og gassvirksomhet, samt rette fokus inn mot de utfordringer som finnes innenfor fornybar energiproduksjon og transmisjon. Man ser for seg at avdelingskontoret inne på Mo Industripark vil ha en viktig funksjon også for denne satsningen, sier Kristiansen.

 

Etterspurt kompetanse

Multiconsult vil i første omgang bemanne kontoret med personer med spesiell kompetanse innen samferdsel, infrastruktur og geoteknikk, men kompetanse fra hele Multiconsult vil være tilgjengelig via det nye kontoret. Multiconsult har også knyttet til seg gode samarbeidspartnere i Ingeniørgruppen AS og Nordland Teknikk AS. Ingeniørgruppen har god kompetanse innenfor olje- og gassektoren, mens Nordland Teknikk AS stiller med betydelig kompetanse innen bygg og eiendom.

– Grupperingene vil utfylle hverandre med ulik type kompetanse, og med støtte fra våre øvrige miljøer i Multiconsult er jeg overbevisst om at det miljøet vi nå skaper i Mo i Rana vil bidra med etterspurt kompetanse i regionen, forteller Kristiansen.

 

Nærmere 30 kontorer

Multiconsult er et av Norges største og dyktigste miljøer innen rådgiving og prosjektering. Selskapet er et av landets eldste, med virksomhet siden 1908. De gjennomfører tusenvis av oppdrag hvert år, og de er et komplett rådgivende ingeniørselskap med 1450 ansatte fordelt på nærmere 30 kontorer i Norge og internasjonalt. Multiconsult opererer innen flere forretningsområder: Bygg og eiendom, industri, olje og gass, samferdsel og infrastruktur, samt energi og miljø.

Lokalt i Rana har de vært inne i prosjektet i forbindelse med rehabilitering av kraftstasjonen i Reinforsen, samt at de utfører oppdrag for Statnett i Nord-Norge. De har utført oppdrag for både Glencore Manganese Norway AS, Fesil Rana Metall AS og Rana Gruber AS, samt at de har vært med på prosjekter for smelteindustrien i Salten og i Mosjøen.

Multiconsult er stor innenfor engineeringmiljøet i Nord-Norge. Det er 120 ansatte ved Tromsøkontoret, samt at de har kontorer i Kirkenes, Vadsø, Alta, Sortland, Bodø, og Mo i Rana, i tillegg til på Svalbard. Mo i Rana-kontoret er knyttet til region Midt, med Trondheim som hovedkontor. Der er det 130 ansatte, med sterk kompetanse på geologi og samferdsel og infrastruktur, i tillegg til bygg og eiendom, industri og olje og gass, samt energi.

– Vi ønsker å bidra til god kundeopplevd kvalitet gjennom våre leveranser. Dette handler like mye om kommunikasjon som faglig kvalitet og leveringsdyktighet. Når kunden føler at de har fått det de ønsker og i tillegg sitter igjen med en god følelse, da er vi fornøyd, understreker Kjell Kristiansen.

Med kontor i Mo i Rana er Multiconsult klar for å presentere seg for flere potensielle kunder i Rana og på Helgeland. En måte å gjøre dette på er å invitere potensielle kunder til å delta i workshop på konkrete problemstillinger, for at mulige kunder blir kjent med arbeidsform og metoder.

-Vi ønsker å etablere en god kommunikasjon slik at nye kunder kan vurdere Multiconsult som aktuell leverandør, avslutter regiondirektør Kjell Kristiansen i Multiconsult AS.

 

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 2, 2013. Klikk her: GS2_5_2013

Del Del Del