Alf A. Øverli, daglig leder Rana Industriterminal AS

Rana Industriterminal bygger landstrømanlegg med støtte fra Enova

28 juni, 2017 12:25 Del Del Del

Rana Industriterminal har fått tildelt 3 millioner fra Enova til et landstrømanlegg. I sin tredje tildelingsrunde delte Enova ut totalt 118 millioner, og Rana Industriterminal var et av de prioriterte prosjektene. Dette gir rom for en investering som vil bidra til reduksjoner i utslipp av både CO2 og NOx.

Landstrømprosjektet har høy prioritet for Rana Industriterminal, som er en av landets travleste havner. Derfor er daglig leder Alf A. Øverli svært fornøyd med at Enova prioriterer prosjektet:

– Tildelingen betyr mye. Investeringen på rundt fire millioner totalt krevde en deling mellom det offentlig og det private. Derfor er vi svært glade for at Enova gir oss støtte, og at vi dermed kan realisere landstrømanlegget. Det blir en fordel for Rana Industriterminal og for kundene våre.

Utslipp fra fartøy som ligger ved kai er i dag en av de største miljøutfordringene i skipsfarten. Ifølge Enova skjer hele 7 prosent av klimagassutslippene mens skipene ligger helt i ro ved kai. Fartøy som ligger ved kai er avhengige av strøm til bl.a. lasting/lossing, belysning, varme, kjøling osv. I dag løses dette som regel med dieselaggregat. For hver time motorene går skapes det utslipp til luft, støy m.v. Et landstrømanlegg erstatter dieselaggregatene når det gjelder skipenes behov for elektrisk kraft.

Potensialet for miljøforbedring er betydelig. På vinterstid er det spesielt lasteskip, supplyskip og lignende som står for de største utslippene. Et slikt skip som ligger ved kai med motorene i gang, kan slippe ut like mye på et døgn som 1000 biler som kjører 50 km. Ved Rana Industriterminal er liggetid per år beregnet til ca. 25.000 timer.

– Landstrømanlegget vil kunne forsyne fire skip samtidig, sier Øverli. Når hele kystflåten er bygget om til å ta imot landstrøm vil det gi oss reduksjon i utslipp per år på opptil 1.330 tonn CO2 og betydelige mengder NOx. Vi tar sikte på å kunne levere landstrøm hos oss fra 1. januar 2018.

Administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, er også fornøyd med at det kommer landstrømanlegg ved Rana Industriterminal.

– Rana Industriterminal har arbeidet med dette prosjektet lenge, så dette er en meget god nyhet. Enova er en viktig støttespiller i arbeidet med å utvikle miljøvennlige løsninger i industrien. For Mo Industripark blir landstrømanlegget en viktig milepæl i vår langsiktige strategi om å bli en grønn industripark i verdensklasse. I denne strategien er reduksjon av utslipp til luft er et viktig satsingsområde.

 

 

Del Del Del