Er du vår nye kollega?

Er det deg MIP Sikkerhetssenter leter etter?

22 november, 2019 12:04 Del Del Del

MIP Sikkerhetssenter har ledig en 100% stilling som utrykningsvakt/instruktør ved Brann- og redningstjenesten I Mo Industripark. Utrykningsvaktene jobber en helkontinuerlig skiftturnus med 1 døgn på og 3 døgn fri.

MIP Sikkerhetssenters beredskapsstyrke er en del av industrivernet i Mo Industripark. Hovedoppgavene er beredskap på brannbil og ambulanse (Redningsbil), samt drift av et kurs- og øvelsessenter innenfor brannvern, røykdykking, førstehjelp, kran-, truck-, maskin-, YSK-opplæring med mer. I tillegg utføres en rekke andre tjenester som brann- og ulykkesforebyggende arbeid, vektertjenester, service på brannslukkere, pusteluftutstyr, trykkluftflasker osv.

En av de viktigste arbeidsområdene våre er kursvirksomheten vår. Vi søker derfor etter en medarbeider som skal være en ressurs for oss som instruktør på våre kurs. Relevant kompetanse innenfor fagene pedagogikk, yrkessjåfør, truck, maskin og kranfører vil derfor bli høyt vektlagt.

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker oss en medarbeider med følgende kvalifikasjoner;

  • Gode sosiale og kreative egenskaper
  • God psykisk og fysisk helse
  • Relevant fagbrev/yrkespraksis/erfaring
  • Instruktørkompetanse
  • Førerkort klasse C
  • Kunne tjenestegjøre som røykdykker, førstehjelper og instruktør

Vi tilbyr
Lønn etter avtale

Fast stilling, heltid.

Før eventuell ansettelse må kandidaten gjennom et testprogram. Her vil kandidaten gjennomføre fysisk røykdykkertest, helsekontroll av røykdykkere, presentasjonsteknikk, høydetest og klaustrofobitest. Søkerne som får tilbud om ansettelse må kunne dokumentere plettfri vandel gjennom politiattest.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til Sikkerhetssjef/Avd. leder Richard Erlandsen, via e-post:    eller pr. telefon 75 13 63  80

Søknadsfrist: 20. desember 2019

Søknad med CV sendes elektronisk via denne siden. Attester må legges frem ved et eventuelt intervju.

 

Om oss

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Hovedoppgaven for MIP AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted.

Selskapet er organisert i fem driftsavdelinger, og MIP AS er morselskapet i MIP-konsernet og har fem datterselskap: Rana Industriterminal AS, Mo Fjernvarme AS, MIP Miljøkraft AS, Arctic Circle Data Center AS og MIP Industrinett as. MIP AS har 67 ansatte og konsernet har 118 ansatte.

MIP Sikkerhetssenter er en av fem driftsavdelinger i Mo Industripark as og har ansvaret for sikkerheten i industriparken, inklusiv Rana Industriterminal. Dette gjør vi gjennom å tilby beredskap, koordinere felles sikkerhetsarbeid i bedriftene og tilby kursaktivitet.

Mo Industripark omfatter bl.a. over 100 bedrifter med omlag 2500 ansatte, 7,8 mrd. i omsetning, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350 000 m2 og distribuert energi er 1 700 GWh.

 

Del Del Del