– Et samarbeidsprosjekt av de sjeldne

18 desember, 2020 9:51 Del Del Del

Det sier konstituert daglig leder i Vitensenter Nordland, Torbjørn Aag, om senteret som snart åpner dørene. Koronaforsinkelser til tross, arbeidet går fremover og vitensenteret tar form.

MÅLRETTET JOBBING
På rekordtid har det som startet som en idé om et vitensenter mellom Trondheim og Tromsø for fem år siden nå kommet nærmere et lærings- og opplevelsessenter for store og små i hele Nordland.

– Første møte vi hadde for å få dette til var i januar 2016. Her ble det klart at både Mo Industripark AS, Kunnskapsparken Helgeland, Rana kommune v/Rana Utvikling og etter hvert også Nordland Fylkeskommune la midler på bordet til et forprosjekt. Da startet arbeidet med å opprette kontakt med
Forskningsrådet og de andre vitensentrene i Norge for å lære om organisasjonsstruktur, oppbygging, finansiering- og drift av vitensentrene. Sistnevnte var veldig viktig for å få til realisering, forteller Aag, som ble prosjektleder.

KORONAFORSINKELSER
På grunn av koronasituasjonen har åpningen av Vitensenter Nordland blitt noe forsinket.
– Vi skulle etter planen åpnet mot slutten av 2020, men karanteneregler og lock down i England har skapt trøbbel for leveransene fra vår samarbeidspartner Science Project i London. Vi er i alle fall fem måneder etter skjema, men vi holder fullt skuv og får på plass det vi kan nå. Vi tar sikte på åpning i mars 2021, sier Aag.

Konstituert daglig leder Torbjørn Aag gleder seg til åpning i mars 2021.

BRED FORANKRING
Vitensenter Nordland er et prosjekt som har bred forankring i næringsliv og skolesektoren og har hatt det fra starten. Støtten har vært avgjørende for at prosjektet har lyktes.
– 24. mars 2018 avholdt vi et innspillsmøte med næringsliv, offentlig virksomheter og potensielle eiere. Etter dette ble det definert at Vitensenter Nordland skulle baseres på Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering. Denne forankringen gjør profilen både unik for vitensenteret, men den gjør også at læringsopplevelsen blir relevant for næringslivet i regionen, forteller Aag.

Nettopp det å trigge realfagsinteressen for særlig barn og unge med tanke på rekruttering, har vært en motivasjon for en av aktørene som har vært med fra starten.

– Industrien er avhengig av flere kloke hoder fremover og har tro på at vitensenter Nordland kan gi en boost når det kommer til realfagsinteresse blant unge. Læring gjennom opplevelse og lek er viktig, kanskje spesielt når det kommer til tyngre fag som er mer teoretisk. Vi ser også på dette som et samfunnsprosjekt for regionen og Nordland, og er glad for å ha vært med siden initiativet startet. Kunnskapsparken Helgeland har gjort en formidabel prosjektlederjobb, poengterer adm. dir. i Mo Industripark as, Arve Ulriksen.

MANGE EIERE
Hele 19 eiere står bak Vitensenter Nordland, som gikk fra å være et prosjekt til et selskap i november 2018. Selskapet har en aksjekapital på 4 millioner og har i tillegg hentet inn 35 millioner i støtte til installasjoner, utstyr og utstillinger.

– Bredden blant våre eiere gjør at vi trygt kan si at vi har solid støtte. Interessen og entusiasmen blant eiere og andre som ar gitt støtte til installasjoner har vært formidabel, særlig fra aktører på Helgeland, forteller Aag.

Men han er tydelig på at Vitensenter Nordland skal være et tilbud for hele fylket.
– I tillegg til at alle kan besøke vitensenteret fysisk, skal vi levere et formidlingstilbud som når ut i Nordland, både med et mobilt vitensentertilbud og opplæringsopplegg til lærere og skoleklasser. Dette blir et viktig supplement til skolene, sier Aag.

DYNAMISK
Vitensenteret skal være attraktivt og dynamisk, forteller Aag.
– Her skal alle installasjonene lekes med og testes ut og må tåle hard bruk. Vi må derfor både ta sikte på jevnlig vedlikehold, men også fornying av installasjoner og tilbudet for publikum. Det skal være spennende og noe nytt å lære og se hver gang folk tar turen hit. Det skal ikke være statisk og forutsigbart, poengterer han.

Mange av installasjonene lages for hånd på verkstedet, blant annet dette treet.

UBEHAGELIG SPENNENDE
En av formgiverne bak mange av installasjonene på vitensenteret, er tekniker Espen Bjørnbak.
– Jeg er nok det man vil kalle en «skaper», og liker arbeid med alle typer materialer. Denne stillingen inneholder virkelig muligheter for dette, forteller Espen Bjørnbak som opprinnelig er møbelsnekker.

Etter tips fra ei i vennekretsen om stillingen, og et lite innblikk i hva et vitensenter er, søkte han på jobben som tekniker.

– Ventetiden ble ubehagelig spennende da jeg virkelig hadde lyst på denne muligheten. På en byggeplass i Trondhjem fikk jeg en tlf med tilbud om jobb. Da bar det rett på toalettet for å gråte litt. Dette var nytt, spennende og virkelig stort for meg sier Bjørnbak.

Med 2750 deler, 10 000 skruer og mellom 50 og 100 liter lim for å få på plass én installasjon, er det ikke småtterier å holde styr på for tekniker Espen Bjørnbak.

DRØMMEJOBBEN
Bjørnbak er topp motivert for jobben på vitensenteret.
– Om jeg på oppfordring skulle fantasert opp den perfekte stillingen for meg, ville den sett akkurat slik ut. Det er utfordringer på løpende bånd, og de tar ikke slutt. Når installasjonene vi holder på med nå er ferdige og vitensenteret er åpnet får vi muligheten til å lage enda flere flotte, avanserte og ikke minst lærerike ting. Vi har alle her en rekke ideer om hva vi ønsker å lage i fremtiden, men nå står åpningen i fokus, smiler Bjørnbak.

Teknikeren er forberedt på endringer underveis.
– Hvordan de eksisterende installasjonene blir brukt, og hva som eventuelt må justeres er også en oppgave som må tas hånd om. Jeg har virkelig drømmejobben avslutter Bjørnbak.

Vitensenter Nordland har også et integrert Newtonrom.

Om Vitensenter nordland
• Vitensenter Nordland blir det 12. vitensenteret i Norge.
• Åpner mars 2021.
• 7 ansatte: daglig leder, tekniker, markedsansvarlig, utstillingsansvarlig, pedagogisk leder og 2 vitensenterpedagoger.
• 19 eiere: Kunnskapsparken Helgeland, Mo industripark as, Helgeland Sparebank, Sintef Norlab, Zar Eiendom, Selsøyvik Havbruk, Sniptind Holding, Øijord og Aanes, Celsa Nordic, Lovundlaks, HAF, Haaland, Sintef, MoBo, SHMIL, Rana Gruber, MBA Entreprenør, Kvarøy Fiskeoppdrett, Nova Sea.
• Årlig driftstilskudd fra Rana Kommune på 3,5 MNOK per år og fra Forskningsrådet på 5 MNOK per år
• Tilskudd til drift og oppbygging fra Nordland Fylkeskommune og Innovasjon Norge
• Visjon: Lekende læring og opplevelser for et attraktivt Nordland.

Del Del Del