- Vi har fokus på lokal kunnskap og stolthet for kommunen, og omvisning i Mo Industripark er trivelige turer for oss, forteller Stig Johansen.

Flybussen henter og bringer fra/til MIP

28 oktober, 2014 15:41 Del Del Del

For kunder i Mo Industripark har flybussen tilrettelagt for hente- og bringetjeneste. Her kan bedriftene ta kontakt og gi beskjed om når de ønsker hente- eller bringetjenester, og hvor mange personer det gjelder.

PolarTours driver flybussen i Rana, og de er blant flere aktører som ser fram til åpningen av Polarsirkelen lufthavn med spesiell glede. Økt trafikk med fly gir økt trafikk for flybussen.

De er godt i gang med sine forberedelser, og for å gi et bedre tilbud for passasjerer av flybussen har de også etablert sin hente- og bringetjeneste.

I Gule Sider er kontaktinformasjonen i deres annonse på baksiden.

Avdelingsleder for PolarTours i Mo i Rana, Stig Johansen, forteller at PolarTours har samarbeid med flere av bedriftene i industriparken, og sjåførene i PolarTours er da også godt kjente i Mo Industripark etter mange turer med omvisning av passasjerer gjennom flere år

– Vi har fokus på lokal kunnskap og stolthet for kommunen, og dette er trivelige turer for oss, forteller Stig Johansen.

Han legger til at det skjer ofte at passasjerer på flybussen spør om forhold i Rana, ikke minst om bedrifter og virksomhet i Mo Industripark. Da kommer kunnskap fra omvisningene godt med.

– Nå kjører vi også enkelte turer der en av våre sjåfører er guide, sier Johansen.

Så har da også PolarTours fått oversendt kopi av manus for omvisninger i industriparken fra MIP Info.

 

Mo og Bodø

Willy Nygård startet PolarTours i 1977. Da kjørte de mest ferieturer i inn- og utland. Siden da har det skjedd mange endringer i selskapet.

– I og med at flyprisene er relativt billige i dag i forhold til da PolarTours startet opp, og vi bruker lang tid på å kjøre ut av landet, så blir det ofte at vi kombinerer fly og buss på utenlandsturene i dag, sier Stig Johansen.

Og han legger til at de har mer fokus på nærområdene nå i sin drift. Dette er for eksempel turer med guiding, bedriftsturer, turer for lag og foreninger og turer basert på ”incomming trafick”, som for eksempel cruiseselskaper og reiseselskaper som kommer til området enten med egen buss, med tog eller fly.

Bedriftsturene kan være arrangementer for ansatte eller når bedriften har besøk av gjester.

PolarTours er da også endret seg til å bli mer et reiseselskap enn et busselskap.

PolarTours AS er i dag et selskap med avdelinger i Bodø og Mo i Rana og med eier lokalisert i Bodø. Selskapet har ni store og fire små busser, der stort sett to store og en liten er stasjonert i Mo i Rana.

PolarTours har i tillegg også samarbeidsavtaler med flere andre transportører, blant annet Mo Taxi og Helgeland Transportservice AS, foruten en avtale med Boreal på kontraktkjøring i Bodø.

– Gjennom slikt samarbeid nyttiggjør vi hverandres kapasitet og får samtidig bedre fleksibilitet. Samtidig bidrar dette til å finne den mest kostnadseffektive løsningen for kundene, sier Johansen.

 

Tilrettelegger for helårsturisme

– Vi ser en endret trend på reiser til utlandet, generelt sett i Norge. Det gir et rom for å se på andre løsninger, der vi kan tilby turer for turister og besøkende som kommer til Helgeland og Salten, mener Stig Johansen.

Han sier at de derfor hele tiden arbeider for å skape og utvikle nettverk i vår region – Polarsirkellandet.

– Helårsturisme er aktuelt også for Helgeland og Nordland. I Bodø har vi daglige turer i samarbeid med Hurtigruten, der vi kjører en guidet tur for passasjerer til Saltstraumen. Dette har PolarTours gjort siden 2008, og det er en viktig erfaring for oss, sier han.

Han legger likevel til at det ennå er for dårlige strukturer etablert i regionen for helårsturisme.

– Vi ønsker å få på plass strukturer for helårsturisme på hele Helgeland og i Salten, slik at vi kan tilby besøkende opplevelser, knyttet opp mot steder som blant annet Torghatten, Polarsirkelen og Saltstraumen, og som har med seg unike opplevelseselementer for de besøkende, sier Stig Johansen.

Han forteller at de vil profilere nordlyset som Arctic Light, og sist vinter var første gang da Polarsirkelsenteret ble tatt i bruk for besøkende i denne sammenheng.

– Det er gode muligheter for spennende opplevelsespakker vinterstid på Saltfjellet, ikke minst i samarbeid med samene, sier han.

Fra januar til april 2015 vil PolarTours ha tilbud om turer fra Bodø til Saltfjellet en gang i uka, noe han mener kan åpne for turer knyttet opp mot Hurtigruta fra Nesna til Bodø, og med overnatting.

– Vi har faktisk allerede hatt forespørsel fra England og Japan, forteller Johansen, og legger til at alle slike aktiviteter skaper mer aktivitet, som igjen er positivt for PolarTours.

– Vi forbereder oss også på ferdigstillelse av Polarsirkelen lufthavn på Hauan.

Da må vi også jobbe aktivt med utviklingen selv.

Det er mange små bedrifter innenfor reiseliv på Helgeland, og det er ingen koordinator av aktiviteten. Destinasjonsselskapene er ikke, og skal ikke være, en slik koordinator. De skal profilere, ikke koordinere.

Buss er alltid involvert når det kommer besøkende eller det er reiseaktivitet innad i regionen. Derfor må vi være aktive, avslutter avdelingsleder i PolarTours, avdeling Mo i Rana, Stig Johansen.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr4_2014_side16

Se annonse for flybussen og for OscarBrygga:

GSnr4_2014_side20

GSnr4_2014_side15

Del Del Del