Flytter inn i industriparken

11 juni, 2018 11:17 Del Del Del

Med tidoblet størrelse på verkstedet og kort avstand til kundene er Haneseth Energi godt fornøyd med å være på plass som ny leietaker i Mo Industripark.

– Vi ønsker å være en tjenesteyter i industriparken. Nå vil vi være mye nærmere, og vi kan tjene kundene på en bedre måte, sier daglig leder i Haneseth Energi, Øyvind Brattland.

Haneseth Energi AS, som inntil 2017 het Minikraft AS, har siden oppstarten i 2002 holdt til i lokaler leid av Rana Gruber på Storforshei. Fra juni er bedriften fullt operativ i de nye lokalene ved Rana Industriterminal, som de leier av Mo Industripark AS. Kontorene er bygd om og tilpasset bedriften, og det nye verkstedet måler hele 700 kvadratmeter, mens det forrige var på 70.
– Det er vemodig å flytte fra det gode miljøet på Storforshei, men flyttingen vil gi oss nye muligheter. Blant annet kan vi nå selv stå for monteringen av turbiner til kraftverk, i stedet for å sette denne produksjonen bort til underleverandører nede i Europa, forteller Brattland.

Ansetter flere
Haneseth Energi etablerte seg i sin tid som spesialist på bygging av småkraftverk, men har etter hvert gått bredere ut, og tar også oppdrag innenfor automasjon, høyspent og elektromekaniske tjenester. Kundene er spredt fra Mo Industripark til Rwanda i Afrika.
Nå satser bedriften på at de nye lokalene vil kunne bidra til å øke omsetningen, og er på jakt etter flere ansatte, i tillegg til de 11 som er der i dag.


Kniving om kompetanse
– Vi har fokus på elektromekaniske tjenester, ikke bare innenfor vannkraft, men også generelt. Vi har nylig ansatt Marius Pettersen, som er spesialist innenfor oppretting og lagerbytte. Han vil være et godt komplement til våre mekaniske tjenester. Vi er også på jakt etter ansatte som har kompetanse innenfor høyspent. Det kan være litt kniving om å rekruttere ansatte med riktig kompetanse, men vi regner med at de blir lettere nå som vi er nærmere sentrum, avslutter Brattland.

Del Del Del