HR-sjef i Momek Group, Morten Loftfjell, er godt fornøyd med at veien legges om, slik at Momek får tilgang på mer tomteareal.

Flytter Svaboveien for å gjøre plass til Momek

18 October, 2023 9:00 Del Del Del

Momek skal utvide og trenger mer areal. Derfor arbeides det nå med å legge om Svaboveien inne i Mo Industripark.

Samtidig som Momek trenger mer plass, vil omleggingen av veien gi en langt mer trafikksikker løsning.

– Veien ligger tett inntil sveiseanlegget, spesielt ved sørøstlige hjørne. Uten definerte avkjørsler og mye lagring og parkering mellom veien og bygget, skaper dette en uoversiktlig trafikksituasjon. Det er i praksis avkjørsel langs hele veien, sier produktleder anlegg i Mo Industripark Kjell Arne Hagen.

Produktleder anlegg i Mo Industripark Kjell Arne Hagen.

Ved å flytte veien lengre ut blir det mer trafikksikkert og mer adskilt enn dagens vei.

– I tillegg er det heller ikke tilrettelagt for gående og syklende. Med etableringen av Freyrs batterifabrikk forventes tungtrafikken å øke betydelig. Det vil forverre situasjonen ytterligere, forteller Hagen.

Dermed passet det godt at veien også må flyttes for å gjøre plass til Momeks økte behov for tomteareal til parkering, lagring og ny bygningsmasse.

– Momek kom med en forespørsel om mer tomteareal i tilknytning til den tomten de allerede leier. Den eneste måten å oppnå dette på var ved å flytte Svaboveien, forteller Hagen.

Her er flytting av Svaboveien i full gang.

Det er ikke uten grunn at Momek har bedt om mer areal. I tillegg til å være et konsern i vekst, har de fått Freyr som nabo på sentraltomta, og dermed er det ikke mulig med utvidelser den veien.

– Tidligere hadde vi et stort område på sentraltomten hvor vi hadde en 1000 kvm stor rubhall. Vi brukte også dette området til lagring av utleieutstyr, arbeidscontainere, tilhengere og prefabrikerte deler før de ble sendt ut.

– Da Freyr bestemte seg for å bygge, var vi positive og ga fra oss området med glede, men vi måtte ha nytt areal og vi ønsket at det skulle være nært våre eksisterende bygg. Derfor er vi glade for at veien nå legges om, og at vi får tilgang på mer tomteareal, forteller HR-sjef i Momek Group, Morten Loftfjell.

HR-sjef i Momek Group, Morten Loftfjell.

Momeks planer

Momek har planer om å etablere flere kontor- og garderobeplasser, et påbygg til verkstedbygget i tillegg til en større parkeringsplass.

– På den nye tomten skal vi etablere en parkeringsplass hvor privat trafikk blir totalt adskilt fra industrielle aktiviteter. Det blir om lag 170 parkeringsplasser, et eget område for sykkel og MC-parkering, oppmerket og avskiltet gangsone, i tillegg til egne avkjøringer fra Svaboveien og inn til parkeringsplass og laste- og losse-sonen, sier Loftfjell.

– Ved å frigjøre det området som bilene står parkert på i dag får vi plass til både lifter, truck, hengere og vi får bedre adskillelse mellom tomt og industrivei, forteller Loftfjell.

Slik skal veien legges for å lage plass til parkeringsplass og bedre utnyttelse av tomta. Situasjonsplan/illustrasjon: Tanken arkitektur

En fordelaktig bieffekt av å asfaltere området hvor parkeringsplassen skal være er at man reduserer støvet som er i området.

– Ved siden av dagens vei har det vært mye støv som blåses rundt. Støvproblematikken blir bedre nå som hele området blir asfaltert. I tillegg blir det også lettere å spyle og lettere å feie området.

Nå som veien flyttes og parkeringsplasser blir etablert, kan Momek gå videre til fase to i prosjektet.

– Neste trinn blir å se på utvidelser av verksted og kontorlokaler. Når det gjelder garderobe og kontor, ser vi på flere alternative løsninger med MIP men har ikke landet på en endelig løsning. Her er vi fortsatt i forprosjektfase hvor vi utreder ulike alternativer i tilknytning til eksisterende tomt. Om det blir frittstående eller påkoblet eksisterende bygg vet vi ikke enda, forteller Loftfjell.

– Jeg må få rose både Kjell Arne, Eirik og Dag på MIP Eiendom. De har lagt inn en kjempeinnsats for å imøtekomme oss på våre behov. De har gjort en framragende jobb, smiler Loftfjell.

Del Del Del