- Ledelse i front» var et svært bra program. Mange av temaene som ble tatt opp var kjente, og det var ekstra positivt med måten kurset bidro til en bevisstgjøring og tydeliggjøring av hva en lederrolle er, sier Linda Heian, avdelingsleder ved Molab AS.

For ledere i første rekke

12 mars, 2014 12:27 Del Del Del

7. mai starter «Ledelse i front» på Helgeland, et lederutviklingsprogram som setter fokus på lederskap i praksis.

Nordnorsk lederutvikling (NNL) er kursarrangør, og de har solid erfaring fra lederopplæring for industri og næringsliv. Gjennom nærmere 30 år har ansatte i Ranaindustrien gjennomført kurs i regi av NNL.

Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta på kurset, som er rettet mot første ledernivå i bedriftene. Det er imidlertid en klar fordel at deltakerne har arbeidet ei tid i en lederfunksjon.

– Programmet er spesialtilpasset team-, mellom- og linjelederne, og disse lederne har ofte et stort ansvar for å sette overordnede strategier ut i konkret handling samtidig som de har et nært og særskilt ansvar for energi og trivsel hos medarbeiderne i virksomheten, sier Frode Mikaelsen, fagansvarlig for «Ledelse i Front» ved Nordnorsk lederutvikling.

Han forteller at «Ledelse i front» er et anerkjent program, og det er velegnet til å starte deltakernes utvikling som menneske og leder med.

Målet med «Ledelse i front» er å gjøre lederen tryggere på sin egen rolle, samt utvikle nyttige ferdigheter og metoder i godt lederskap.

– Vi legger vekt på at lederen skal få god anledning til å arbeide med konkrete, personlige utfordringer og lære seg selv bedre å kjenne. Arbeidsformen er dynamisk og interaktiv og den enkelte blir utfordret. Lederne organiseres i basisgrupper, og erfaringsutveksling, trening og samspill i disse teamene står sentralt, sier Mikaelsen.

 

Case fra egen arbeidsplass

Nordnorsk lederutvikling har alltid hatt et nært forhold til Mo i Rana og Mo Industripark. Siden de ble etablert i 1986 har det vært mange deltakere på deres lederutviklingsprogram, både Hovedprogrammet, bedriftsinterne kurs og nå «Ledelse i front». «Ledelse i front» er et åpent program som alle kan søke på. Her får deltakerne opplæring sammen med ledere fra andre bedrifter enn de som de jobber sammen med til daglig.

– Slik får de ta del i erfaringene fra andre arbeidsplasser og andre bransjer. Det fine med dette programmet er at de kan hente ut ledelsesaspektet i det man gjør i daglig arbeid, sier han.

Som ledd i kursprogrammet jobber deltakerne med et bedriftsprosjekt, knyttet til egen arbeidsplass. I tillegg gjennomføres det en klimaundersøkelse på alle arbeidsplassene til deltakerne, som er en kultur- og trivselsundersøkelse. Denne utføres av Nordnorsk lederutvikling over data. Undersøkelsen trekkes inn i kurset, og deltakerne arbeider med sin avdeling i sitt case gjennom kurset.

 

Mulig med studiepoeng

Når kurset er ferdig er det mulig, om man vil, å melde seg opp for å ta 20 studiepoeng. Dette er et tilbud knyttet opp mot Universitetet i Agder. Her bruker man bedriftsprosjektet som var case under kurset, og har i tillegg en teoretisk oppgave knyttet til caset. For de som er vant med studier fra høgskole eller universitet vil dette være en kjent eksamensmåte.

«Ledelse i front» har gått siden 2002, og det er nærmere 700 som har gjennomført det. Det er et anerkjent og veldrevet lederprogram, og man skal lete lenge etter tilsvarende lederutviklingsprogram med en slik historie og erfaring. Skal man klare å få gjenkjøp fra år til år på slike lederutviklingsprogram, så må det være svart bra på innhold og gjennomføring, sier Frode Mikaelsen, fagansvarlig for «Ledelse i Front» ved Nordnorsk lederutvikling.

Han sier at de stadig opplever at mange bedrifter først kjøper en plass, og senere har alle lederne i bedriften tatt kurset.

Dette lederutviklingsprogrammet kjøres vanligvis i Bodø, Tromsø og Oslo. I 2006 var det sist gjennomført på Helgeland. Nå er det igjen etterspurt fra næringslivet, for å være et tilbud for Helgeland.

 

Fakta:

Ledelse i front, Helgeland har tre samlinger. To er i Mo i Rana og en er i Mosjøen. Det er plass til 18 deltakere, som rekrutteres fra hele Helgeland.

Første samling: 7. – 9. mai

Andre samling: 26. – 28. mai

Tredje samling: 18. – 20. juni

 

Les mer på: www.nnl.no

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

GSnr1_2014_8

Del Del Del