Hans Petter Nyvik og Thoralf Lian i Inkubator Helgeland AS

Forente krefter i kamp om store oppdrag

22 februar, 2016 11:07 Del Del Del

 

– Krafta i forente krefter er betydelig, sier Thoralf Lian, daglig leder i Inkubator Helgeland AS, bare noen dager før oppstarten for MIP Cluster.

Arbeidet med å få etablert et klyngeprosjekt for den landbaserte industrien i Rana har pågått ei stund. Nå tar prosjektet fart. 1. mars starter Lars Bruland Høyen som forretningsutvikler i Inkubator Helgeland og prosjektleder for MIP Cluster. 3. og 4. mars arrangeres oppstartmøte for prosjektet.

MIP Cluster er, kort forklart, et bedriftsnettverk organisert i Innovasjon Norges bedriftsnettverkprogram.

Mo Industripark AS er prosjekteier, mens Inkubator Helgeland er prosjektleder. Prosjektleder skal koordinere og jobbe for å skaffe oppdrag for industribedrifter.

 

For små alene

– Gjennom å forene krefter i en såkalt klynge, kan virksomheter stå samlet i konkurranse om oppdrag, der man enkeltvis og hver for seg ville vært for små, sier daglig leder ved Inkubator Helgeland, Thoralf Lian.

Per i dag har 19 bedrifter sluttet seg til nettverket.

– Gjennom MIP Cluster skal de stå samlet, for å kunne stå sterkere i konkurransen om de store jobbene andre steder, sier Hans Petter Nyvik, forretningsutvikler i Inkubator Helgeland.

– Landbasert industri har et stort potensiale, og kompetansen og bredden i Rana er formidabel, sier Lian, og viser til at bedriftene i Mo Industripark alene eksporterer for større verdier enn all eksport fra Troms og Finnmark til sammen.

 

Det umulige blir mulig

– Når bedriftene i Rana først går sammen for å få en jobb gjort, da er effekten nesten utrolig, sier Hans Petter Nyvik, og viser til gjenoppbyggingen av Rana Gruber AS etter brannen i oppredningsverket i februar 2011:

Prognosene rett etter brannen var at verket ville være ute av drift i minst seks måneder. En så lang stopp ville fått enorme markedsmessige konsekvenser.

Lokale bedrifter sto i kø for å gjenreise Rana Gruber AS. Etter drøyt seks uker var drifta i gang igjen. I forsikringsbransjen omtales jobben som ble gjort, som noe som nærmest ikke skulle være mulig.

Andre eksempler på styrken og kompetansen en samlet Rana-industri besitter er oppbyggingen av Wasco Coatings Norway AS, REC Glomfjord og ombyggingen av Finnfjord og Salten Verk.

– Dette var prosjekt der Rana-industrien var sterkt involvert, og viser hvilken kraft

 

Disse er med i klyngen

MIP Cluster består pr. i dag av 19 deltakerbedrifter, med en samlet omsetning på 960 mill. kroner og 690 ansatte:

Avanti Engineering AS, Glør AS, Haaland AS, Helgeland Betong AS, Helgeland Offshore AS,

Helse & Sikkerhet SA, Imtas AS, Inkubator Helgekand AS, Kunnskapsparken Helgeland AS, Grotnes Steel AS, MainTech AS, Miras Solutions AS, SINTEF Molab AS, Momek Group AS, Norconsult AS, Se Nor AS, Siemens AS, Strand Shipping AS, Lofthus AS.

 

MIP Cluster

  • Mo Industripark AS er prosjekteier, Inkubator Helgeland AS er prosjektleder
  • Innvilget bedriftsnettverkstatus og mottar 750.000 kroner i årlig støtte fra Innovasjon Norge, i tre år fremover
  • Bedriftsnettverkstatus er første trinn i Innovasjon Norges nettverksprogram, der neste steg er Arenastatus.

 

Les også artikkelen: https://www.mip.no/2016/fra-oljeplattformer-til-landbasert-industri/

Les artikkelen i pdf-format:

GuleSider_1_2016_s18

Del Del Del