Tag Archive: MIP Cluster

 • 11 desember, 2017

  Gjennom MIP Cluster er det lagt et godt fundament for industrisamarbeid. Nå har klyngen fått innvilget støtte fra Innovasjon Norge på tredje året. Bedriftsnettverket MIP Cluster, hvor Mo Industripark as er prosjekteier og en rekke bedrifter i Mo Industripark deltar, har i to år fått støtte fra Innovasjon Norge til sitt arbeid med å forbedre […]
 • 29 mars, 2017

  Mo Industripark AS har fått bevilget økonomisk støtte av Nordland fylkeskommune på nesten 300.000 kroner til et batteriprosjekt.
 • 22 februar, 2016

  – Krafta i forente krefter er betydelig, sier Thoralf Lian, daglig leder i Inkubator Helgeland AS, bare noen dager før oppstarten for MIP Cluster.
 • 19 februar, 2016

  Lars Bruland Høyen har bare et par dager på seg fra han starter i ny jobb, til oppstartsmøtet for MIP Cluster. Da er det greit å ha vært på dypt vann før.
 • 16 desember, 2015

  Deltakelse i Arena-prosjekt er viktig for å løfte industribyen Mo i Rana opp og frem. – Gjennom dette blir vi løftet opp i den divisjonen vi fortjener å være, sier adm.dir i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.
 • 22 mai, 2015

  MIP Cluster jobber nå med å få mer fokus på fagmiljøene i Mo Industripark, da hovedsakelig innenfor leverandørindustrien.
 • 29 oktober, 2014

  Ved årets oljemesse i Stavanger 24. – 28. august (ONS) benyttet Mo Industripark AS anledningen til å presentere MIP Cluster for bransjen.
 • 29 oktober, 2014

  Molab AS hadde et delt fokus ved ONS. Dels bidro de til å profilere samarbeidet i nettverkene, med MIP Cluster og Olje- og gassnettverk Helgeland. Dels var de aktive i å selge inn egne tjenester, sier markedssjef Wenche Brennbakk ved Molab AS.
 • 29 oktober, 2014

  – Olje- og gassnettverk Helgeland har gjort en kjempejobb for å få på plass et solid opplegg rundt arrangementet, sier Hans Marius Mastermo i Momek Fabrication AS.