Participating in various Arena projects provides MIP AS with access to valuable networks in order to emphasise the scope and expertise of Rana industry. Ulriksen is pictured here during the meeting of the Arena project Arctic Maritime Cluster, which took place in Mo recently.

Arenaer for å komme i posisjon

16 desember, 2015 10:29 Del Del Del

Deltakelse i Arena-prosjekt er viktig for å løfte industribyen Mo i Rana opp og frem. – Gjennom dette blir vi løftet opp i den divisjonen vi fortjener å være, sier adm.dir i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

Mo Industripark AS (MIP AS) er per i dag med i tre Arena-prosjekt; Mineralklynge Norge, Olje- og Gassnettverk Helgeland og Arktisk Maritim Klynge. I slutten av november var det partnerskapssamling i det ene av disse nettverkene; Arktisk Maritim Klynge, på Mo. Adm.dir i MIP AS, Arve Ulriksen, mener det er meget viktig å komme med i slike prosjekt.

– Mo Industripark AS har gjennom sin deltagelse i disse klyngene fått anledning til å posisjonere oss som landsdelens største og mest komplette leverandørmiljø. Vi er på god vei til å posisjonere Mo i Rana som Industrihovedstaden i Nord, og snart i Norge, sier Ulriksen.

 

Nøkkelposisjon

Arena er et nasjonalt program, eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd, som tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsklynger. Utover tilgang til finansiell støtte, er det viktig å være en del av et nasjonalt program, påpeker Ulriksen.

– Via dette blir man løftet opp i den divisjonen vi fortjener å være, sier Ulriksen, som påpeker at industrimiljøet på Helgeland er lite kjent i resten av Norge.

– Arena-prosjektene er derfor en utmerket arena for å markedsføre vår brede industri og rike tilgang på kompetanse. Vi vil også komme i posisjon for å delta på aktiviteter i regi av nasjonale myndigheter, noe vi ellers ikke ville fått adgang til, sier Ulriksen.

 

Nødvendig med ildsjeler

Nåløyet for å komme med i et Arena-prosjekt er trangt.

– Det krever ildsjeler som brenner for vekst og utvikling i vår region. Dernest krever det god prosjektledelse og etablering av mål, sier Ulriksen.

– Videre må man kunne organisere og motivere deltagere og medlemmer til å være aktive i nettverket. Og man må evne å sette teori ut i praksis og kunne vise til konkrete resultater, sier MIP-direktøren.

 

Nye arenaer

Å være med på tre Arena-prosjekt er omfattende i seg selv, men Ulriksen ser det som naturlig å posisjonere seg i forhold til enda flere.

– Vi har kontakt med blant annet NCE-klyngen Eydenettverket på Sørlandet, som har mange fellestrekk med Mo Industripark. Deltagerne er gjerne aktører i landbasert industri, som i tillegg jobber med gjenbruk og sirkulær økonomi. Dette er et stort satsningsområde i Mo Industripark, sier Ulriksen, som også peker på GCE-klyngen i Bergen, med fokus på subsea, som relevante samarbeidspartnere.

– Særlig for leverandørmiljøet i Mo Industripark, sier Arve Ulriksen og påpeker at Momek allerede er medlem i denne klyngen.

I tillegg til eksisterende Arena-prosjekt, er MIP AS også med i MIP Cluster, som er et bedriftsnettverk i tilknytning til Mo Industripark som fokuserer på landbasert industri.

– Vi ser at disse klyngene har mye å hente ved å samarbeide ettersom de representerer ulike bransjer, men har mange felles utfordringer. En annen fellesnevner er også leverandørmiljøene som ofte har kunder i alle bransjene, sier MIP-direktør Arve Ulriksen.

 

Fakta Arena:

*          Eies av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet og er et av tre nivåer i programmet Norwegian Innovation Clusters

*          Består i dag av i alt 22 klyngeprosjekter. Syv av disse finner vi i Nord-Norge

*          Har som mål å stimulere regionale grupperinger av bedrifter og kunnskapsmiljøer til økt innovasjon og styrket konkurranseevne, basert på samarbeid

*          I 2015 finansierer nærings- og fiskeridepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet, Norwegian Innovation Clusters-programmet med ca 150 mill. kroner

 

Last ned artikkelen i pdf-format:

GSnr7_2015s5

Del Del Del