Lars Bruland Høyen i Kunnskapsparken Helgeland, er prosjektleder i MIP Cluster.

Sikret støtte for sitt tredje år

11 desember, 2017 10:14 Del Del Del

Gjennom MIP Cluster er det lagt et godt fundament for industrisamarbeid. Nå har klyngen fått innvilget støtte fra Innovasjon Norge på tredje året.

Bedriftsnettverket MIP Cluster, hvor Mo Industripark as er prosjekteier og en rekke bedrifter i Mo Industripark deltar, har i to år fått støtte fra Innovasjon Norge til sitt arbeid med å forbedre samarbeidet mellom medlemsbedriftene.

– Vi hadde muligheten til å få støtte også et tredje år, men det måtte det søkes om. Det har vi gjort, og nylig fikk vi innvilget søknaden. Vi er veldig glade for å få fortsette arbeidet. Det tar tid å starte et nettverk, bli kjent og komme ordentlig i gang. Jeg føler vi har fått lagt et bra grunnlag, sier Lars Bruland Høyen i Kunnskapsparken Helgeland, som er prosjektleder i MIP Cluster.

 

Styrker konkurransekraft

Innovasjon Norge går inn med 750.000 kroner neste år, samtidig som bedriftenes egeninnsats må være like stor. Per i dag er det 24 medlemsbedrifter i klynga, medlemmer som møtes til samlinger fire ganger i året.

– Vi startet i mars 2016 med en samling i Bodø der vi definerte hva medlemmene ønsket at vi skulle jobbe med. Formålet er å øke samarbeidet mellom bedriftene slik at de er i stand til å ta større jobber enn om de står alene. Vi vil utvikle samarbeid på andre områder enn de kanskje vanligvis gjør, for å styrke konkurransekraften i markedet. Vi skaper rett og slett en arena for samarbeid, forteller Høyen.

 

På samlingene ønsker MIP Cluster besøk av eksterne aktører med utviklingsprosjekter de kan fortelle om. Det kan også være fagsamlinger med workshops, som da de så nærmere på digitalisering og hvilke forbedringer og løsninger som kan lages.

– Vi jobber mot markedet og ser litt hva som beveger seg. Vi prøver å profilere klynga slik at bedrifter kan ta kontakt med MIP Cluster, sier Høyen.

 

Håper på utviklingsprosjekt

I året som kommer skal MIP Cluster fortsette med å utvikle gode former for samarbeid.

– Vi håper at vi kan få store utviklingsprosjekter der flere bedrifter går sammen om å lage gode løsninger til kunden, meddeler prosjektlederen.

– Mange av disse bedriftene er også konkurrenter. Men målet må være at gevinsten ved å samarbeide er større enn ulempene. Hvor viktig dette samarbeidet skal være, er opp til medlemsbedriftene. Vi har etablert en god møteplass. Dette er travle bedrifter som leverer i et hardt marked. Når det er samlinger, avsetter de tid til å bygge samarbeid. Vi håper at dette gjør at det blir enklere for bedriftene å ta kontakt med hverandre for å jobbe med flere tilbud seg imellom, avslutter Høyen.

Del Del Del