Batterier er i vinden. I fremtiden skal fornybare kilder lagre energien som produseres på nye måter. Dette er teknologi som kan gi spennende løsninger for blant annet transportindustrien, sier koordinator i MIP Cluster, Lars Bruland Høyen, som har ansvar for prosjektet.

Jakter fremtidens energilager

29 mars, 2017 10:43 Del Del Del

Mo Industripark AS har fått bevilget økonomisk støtte av Nordland fylkeskommune på nesten 300.000 kroner til et batteriprosjekt.

– Batterier er i vinden. I fremtiden skal fornybare kilder lagre energien som produseres på nye måter. Dette er teknologi som kan gi spennende løsninger for blant annet transportindustrien, sier koordinator i MIP Cluster, Lars Bruland Høyen, som har ansvar for prosjektet.

 

Stort potensial
Trendene i markedet i kombinasjon med økt forbruk viser en fremtidig etterspørsel etter batteri som kan lagre mer energi i kombinasjon med langt bedre holdbarhet. Dette er et behov som har kommet etter teknologiske fremskritt hos blant annet EL-biler, mobiler, lap-tops og nye lagringsbehov.

– Vi skal utarbeide et prosjekt hvor vi kartlegger om industrien i Rana har noen konkurransefortrinn når det kommer til produksjon og gjenvinning av batteri. Vi har fått med oss viktige samarbeidspartnere som Bellona, Elkem og Sintef Energi der sistnevnte er leid inn som prosjektleder.

For aktørene i MIP Cluster har prosjektet potensial til å kunne gi både arbeids- og innovasjonsmuligheter, sier Høyen.

 

Et godt utgangspunkt

Ekspertene mener Norge har alle forutsetninger for å kunne produsere fremtidens batteri grunnet tilgang på fornybar kraft samt teknologisk kunnskap. Bellona har allerede etablert batteriselskapet BEBA (Bellona Energystorage, Battery and Applications) som leverer batteri til båter og tunge kjøretøy.  Elkem produserer silisium som er en råvare som brukes blant annet i litium-ionbatterier med den kvaliteten at den kan gi opptil fire ganger mer strøm. For øyeblikket forskes det mye på nettopp dette, noe som gjør at Elkem har førstehånds kunnskap.

– Et fremtidig økt behov for batterier gir også økt behov for gjenvinning av disse. Vi har norske produsenter som leverer både råvarer og produksjon av batterimoduler til skip og kjøretøy. Dette gir et godt utgangspunkt for prosjektet, sier Høyen.

Del Del Del