- Ved ONS profilerte vi at MIP Cluster har rett kompetanse i alle ledd i en fabrikasjonsprosess, ikke minst innenfor prosjekter rettet mot subsea, sier markedssjef Jan Gabor i Mo Industripark AS. Her sammen med daglig leder Knut Hatlen i Miras Grotnes AS (t.h.).

MIP Cluster presentert på ONS

29 oktober, 2014 8:58 Del Del Del

Oljemessen Offshore Northern Seas (ONS)   i Stavanger 24. – 28. august 2014:

Mo Industripark AS benyttet ONS i Stavanger i august til å presentere MIP Cluster.

Bakgrunnen for MIP Cluster var et ønske om å legge til rette for flere olje- og gassrelaterte oppdrag hos det etablerte leverandørmiljøet i Mo Industripark. Samtidig ønsket MIP AS og trekke til seg nye, komplementære etableringer.

Markedssjef Jan Gabor i Mo Industripark AS forteller at dette i starten var et prosjekt initiert av driftsdirektør Terje Lillebjerka i Mo Industripark AS. Han engasjerte Rana Utviklingsselskap AS, som mobiliserte selskap i Rana inne i industriparken og utenfor som har interesse av å satse mot offshoremarkedet.

Det ble etablert ei styringsgruppe for prosjektet, med Gunnar Moe fra Momek Group AS, Knut Hatlen fra Miras Grotnes AS, Terje Lillebjerka fra Mo Industripark AS, samt Charles Lien fra BRING, som også er styreleder i Olje- og gassnettverk Helgeland.

Prosjektet fikk sin oppstart sist vinter, og gjennom styringsgruppen ble de enig om hvilket budskap man skulle presentere mot offshoreindustrien.

Det ble besluttet å fokusere på den samlede kompetansen som finnes i industriklyngen i Mo i Rana, og som følge av dette ble det laget en film og en presentasjon for å presenterer det som ble kalt for MIP Cluster.

– Her profilerer vi at vi har rett kompetanse i alle ledd i en fabrikasjonsprosess, ikke minst innenfor prosjekter rettet mot subsea, sier markedssjef Jan Gabor i Mo Industripark AS.

Han sier at det var dette de satset på å presentere under ONS, der det var mange bedrifter fra Rana som deltok. Fra MIP AS var det Jan Gabor og driftsdirektør Terje Lillebjerka som representerte selskapet.

– Vi deltok i nært samarbeid med Olje- og gassnettverk Helgeland og de selskapene som er tilknyttet nettverket, sier Gabor.

MIP Cluster presenterte seg delvis ved standen til Momek Group AS, og delvis ved standen til Olje- og gassnettverk Helgeland.

– Dette var første gang på mange år at MIP AS deltok ved ONS. Vi opplevde mange positive tilbakemeldinger på at vi var tilbake, da Mo Industripark AS og våre samarbeidspartnere gjennom MIP Cluster er sentrale og viktige aktører i nord, sier Jan Gabor.

Han forteller at det ble knyttet flere kontakter med bedrifter som kan være av interesse for MIP Cluster og MIP AS framover.

Ved ONS var det totalt over 60 deltakere fra Helgeland ved årets ONS-arrangement, både fra politisk hold og fra næringsliv. Gabor berømmer Olje- og gassnettverk Helgeland for svært god tilrettelegging og program under ONS, ved prosjektleder Bjørn Audun Risøy i Kunnskapsparken Helgeland AS.

– I sum var dette en tydelig markering av Helgeland som petroleumsregion. Vi fikk en god markering av at en hel region står samlet i markeringen, avslutter markedssjef Jan Gabor i Mo Industripark AS.

 

Se artiklene fra ONS i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr4_2014_side2

GSnr4_2014_side3

GSnr4_2014_side4

Del Del Del