MIP Cluster - representation ONS i 2014

MIP Cluster fokuserer på fagmiljøene

22 mai, 2015 13:47 Del Del Del

Mo Industripark har som strategisk målsetting å bli en industripark i verdensklasse og være et svært attraktivt etableringssted for virksomheter.

Som en del av dette arbeidet vil Mo Industripark AS legge til rette for gjensidig vinning hos aktørene i industriparken, gjennom å fasilitere etablering av en strategisk allianse mellom aktørene innen de sentrale fagmiljøene i Mo Industripark.

I den forbindelse har Inkubator Helgeland blitt engasjert som prosjektleder for MIP Cluster.

MIP Cluster jobber nå med å få mer fokus på fagmiljøene i Mo Industripark, da hovedsakelig innenfor leverandørindustrien.

  • Vi skal utforme en søknad om finansiering hos Innovasjon Norge. Vi kommer derfor til å invitere de aktuelle bedriftene til et oppstartsmøte den 22. juni, forteller forretningsutvikler i Inkubator Helgeland AS, Hans Petter Nyvik.

Forprosjektet er et halvt til ett år, hvor målet er å utvikle en strategi og forretningsplan hvor man legger en plan for bedriftsnettverk som strekker seg over tre år.

  • Målet med bedriftsnettverket er å se på om det er mulig for bedriftene å levere mer komplekse totalleveranser enn de kan levere i dag, sier han.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr3_2015side13

Del Del Del