MIP Cluster - representation ONS i 2014

Molab AS: Svært bra Profilering

29 oktober, 2014 8:45 Del Del Del

– ONS er så stor at jeg rakk ikke å gå gjennom alle utstillingshallene.

Dette sier markedssjef Wenche Brennbakk ved Molab AS.

– Å delta på messen er dyrt, og det er en stor kostnad for de enkelte utstillerne. Av den grunn er det også en stor fordel at man kan delta i et samarbeid, slik vi gjør gjennom Olje- og gassnettverk Helgeland. Vi kunne ikke vært med som utstiller der uten dette samarbeidet, sier hun.

Hun hadde ikke tidligere vært på den store ONS-messen. I fjor deltok hun på ONS Norway, som var noe mindre, og som likevel i stor grad hadde samme innhold.

For Molab AS var det et delt fokus i deres arbeid ved ONS. Dels bidro de til å profilere samarbeidet i nettverkene, med MIP Cluster og Olje- og gassnettverk Helgeland. Dels var de aktive i å selge inn egne tjenester, fra Molab AS.

Standen til Olje- og gassnettverk Helgeland profilerte nettverket, og den fikk en god del besøk, blant annet av en del utenlandske kontakter. Her var det også aktører som ønsket å selge seg inn i forhold til nordom-rådesatsingen.

I alt er det over femti bedrifter som er med i Olje- og gassnettverk Helgeland, og som blir profilerte mot andre aktører i petroleumsmarkedet. Utstillerne fra Nord-Norge var samlet i paviljongen kalt Explore North.

– Vi opplevde hele profileringen som svært bra. Det var svært godt tilrettelagt med gode program og dyktige folk som var med.

Vi vil fortsatt delta aktivt i dette samarbeidet, i og med at vi fortsatt skal være i dette markedet. Vi bør derfor absolutt være til stede ved ONS, sier Wenche Brennbakk.

Hun sier at Molab AS var aktive i å få knyttet kontakter, spesielt mot oljeselskap.

– Vi fikk snakket med en del, og vi fikk også kontakter vi skal følge opp nå etter ONS, sier Wenche Brennbakk, og legger til at ONS er svært, og de som står på stand for de forskjellige selskapene er ikke de vi skal snakke med. De kan derimot videreformidle kontakt for oss.

Hun var godt fornøyd med presentasjonen på ONS av MIP Cluster, og denne ble vist på skjerm på standen til Momek Group AS.

Ved ONS var Molab AS ofte sammen med andre fra Mo Industripark og MIP Cluster. Dette var blant annet Wasco Coatings Norway AS og Mo Industripark AS, samt Miljøteknikk Terrateam AS og Miras Grotnes AS.

 

Se artiklene fra ONS i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr4_2014_side2

GSnr4_2014_side3

GSnr4_2014_side4

Del Del Del