Arve Ulriksen, adm.dir. Mo Industripark AS.

Forskning, utvikling, innovasjon

21 December, 2022 9:24 Del Del Del

Nylig flyttet Sintef Helgeland inn i nye lokaler i Gulbygget i Mo Industripark. Snart skal Techlab også starte opp i samme bygg. Dette kan bli starten på et større innovasjonsmiljø knyttet opp mot industrien. Det vil være godt nytt for både forskningsinstitusjonene og industrien.

Sintef Helgeland flyttet inn i nye lokaler i Gulbygget i august i år. Siden oppstarten i 2016 har de hatt stor vekst. Når de nå har flyttet tettere inn på industrien, gjør de det med planer om å utvide enda mer i tiden som kommer. Daglig leder Rune Jensen sa i Industriparknytt tidligere i år at de jobber tett med industrien i en rekke forskningsprosjekter. Videre sa han at de jobber med en rekke institusjoner som Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova, i tillegg til prosjekter gjennom Horisont Europa.

Nærhet til industrien er helt riktig for kunnskapsinstitusjonen Sintef. Dette er også grunnen til at Mo Industripark har vært en aktiv støttespiller til etableringen og var den første bedriften som forpliktet seg til å kjøpe FoU-tjenester fra Sintef Helgeland. Det har etter hvert blitt mange flere.

Det er en annen spennende etablering på gang i Gulbygget, og som åpner snart: Innovasjonssenteret Techlab. For ganske nøyaktig et år siden kunngjorde Nordland fylkeskommune og Nord universitet at dette skulle opprettes i Mo i Rana. Lokale drivkrefter, som Torger Lofthus, har også vært sentral i arbeidet. Techlab vil bli et sentralt verktøy for innovasjon, særlig for små bedrifters mulighet til å teste ut det siste innen teknologi. Roboter, VR, sensorikk og 3D-printere er blant utstyret som blir gjort tilgjengelig, til bruk i utvikling og uttesting av prosjekter, produkter og ideer.

I november i år kom nyheten om at Kunnskapsparken Helgeland har lykkes i sitt arbeid med å få etablert Katapultnode Helgeland, i samarbeid med katapultene Sustainable Energy og Digicat. Partnerskapet består av en hel rekke bedrifter fra hele Helgeland. Dette er en viktig milepæl for kunnskapsmiljøene våre.

Alt dette kommer på toppen av en allerede god utvikling i infrastrukturen for forskning, utvikling og innovasjon – eller FoUoI, som det ofte forkortes til. Senter for industriell forretningsutvikling, Rana Utvikling og Kunnskapsparken Helgeland er viktige bestanddeler i denne infrastrukturen. Her vil jeg også ta inn Vitensenter Nordland. Forskning og innovasjon starter med nysgjerrighet og glede av å lære. Nå kommer det hvert år tusenvis av barn innom Vitensenter Nordland. Sist, men ikke minst, så har vi private initiativ som Makerspace Mo i Rana, hvor det har vokst fram et miljø hvor hvem som helst kan bli med og ta i bruk et åpent verksted med et bredt utvalg av maskiner. For alt vi vet, kan et av Helgelands nye eksportprodukter komme fra noen av dem som er aktive der.

Når FoUI-miljøet vokser, har det en selvforsterkende effekt og positive ringvirkninger for samfunnet det er en del av. Min kjepphest er at forskning må inngå i alle bedrifters strategiske planlegging. Vår konkurransekraft styrkes jo mer kunnskap man realiserer inn i produksjonsprosessene og produktene. Det er også sentralt for attraksjonskraften til samfunnet vårt. Kunnskapsintensiv virksomhet fungerer som en magnet på mennesker med kompetanse og talent.

Nordland fylkeskommune er nå i gang med å revidere sin innovasjonsstrategi. Evalueringen av den gjeldende innovasjonsstrategien, utført av Sintef og Nord universitet, viser at vi har kommet et godt stykke på vei. Det brukes mer ressurser på FoUoI i Nordland nå, og veksten har på flere områder vært større enn i resten av landet. Men alt er ikke rosenrødt. Evalueringen viser også at andelen bedrifter i Nordland som er aktive i FoU, er lav sammenliknet med landet som helhet. Ressurser brukt på FoU ligger lavt, selv om økningen her har vært større enn i resten av Norge. Det er framgang, men vi må skru til enda litt mer om vi skal lykkes med våre mål.

Så kan det selvsagt innvendes at næringslivet i Nordland går svært godt. Hvorfor skal en da forske mer? Litt flåsete vil jeg si at de sikkert var strålende fornøyd med forskningsinnsatsen i Kodak og Nokia også, uten at det i seg selv hjalp da de ble truffet av den teknologiske utviklingen. Så dramatisk vil det ikke bli for Nordland, men historien understreker viktigheten av at det er i gode tider man skal forberede seg på de dårlige.

Derfor må vi hvileløst satse på å utvikle det vi skal leve av framover. Da er nærhet og kontakt mellom miljøene viktig. La meg derfor avslutte med å lansere en drøm: Hva om vi fikk etablert et innovasjonssenter i Mo i Rana, der mange av de aktørene jeg har nevnt over kan bo sammen? Kanskje kunne vi til og med få bygd et nytt bygg på et av områdene vi har i tilknytning til industriparken. En storstue for innovasjon ville vært en god visjon for et voksende kunnskapsmiljø her i Nordland, og virkelig styrke en grønn industripark i verdensklasse – trygt plassert i Norges grønne industrihovedstad.

 

Arve Ulriksen
Adm.dir. Mo Industripark AS

Del Del Del