Gründeren Sverre Hanssen vokste opp i Utskarpen, og med base på Rogaland, og senere Canada, har han vært med å starte en rekke selskap. Han er nå styreformann i Enwa Water Treatment AS, et selskap der familieselskapet er hovedaksjonær. Enwa leverer blant annet vannrensingsanlegg til skip og oljeplattformer.

Fra Utskarpen til verden som marked

8 July, 2014 10:02 Del Del Del

I Rana er det få som kjenner navnet Sverre Hanssen, en framgangsrik næringslivsleder og gründer med stor suksess sør i landet. Han har startet 29 selskap, og 23 av disse har hatt god suksess.

Sverre Torbjørn Hanssen ble født i Utskarpen i 1947, den gang en del av Sør-Rana kommune.

Han vokste opp i relativt enkle kår, og etter folkeskolen reiste han til Hemnes for å gå framhaldskolen.

– Så flyttet jeg på internat for å gå to år på yrkesskole på Mo, forteller han.

Etter yrkesskolen jobbet han i to år hos Brødrene Møllersen, før han reiste sørover for å ta seg jobb. Det motiverte til mer utdanning, til Teknisk fagskole.

– Jeg vokste opp i fattigslige kår. Det var ikke i og for seg noe spesielt i det, da stort sett alle hadde det slik.

Selv om jeg fikk ei tøff skole gjennom oppveksten i barne- og ungdomsårene, så har det vært en svært fin ballast videre i livet. Mor var svært flink med familieøkonomien, og den beste økonomiske utdanningen jeg har fått, den fikk jeg av henne, forteller Sverre Hanssen.

Offshore-karriere

Han har hatt en lang, spennende og mangfoldig karriere i offshorerelatert virksomhet. Det startet med ett års lederutdanning i Houston, USA.         Senere arbeidet han i Verdal for Aker i fire år, for så å flytte til Stavanger. Der hadde han jobb som sjef for operativ avdeling i North Sea-basen fram til 1978. Han fikk så jobb som adm. dir. ved Haugesund de Groot, og da selskapet ble til Kaldnes de Groot fikk han tilbud om jobb der. Han hadde også jobb som spesialrådgiver i fire-fem år i Oljedirektoratet. Dette var en solid plattform, og på mange måter ble det som en videreutdanning.

– Det var en fin arbeidsplass, og jeg var ganske ung. Det ga meg en solid bakgrunn for egen utvikling, sier han.

I 1987 var han med på å opprette RC-gruppen (Rogaland Consulting). Dette var seks-sju firma, innenfor ingeniørtjenester og consultingtjenerster, som i all hovedsak var rettet mot offshoresektoren. Her var Sverre Hanssen med fram til 2000, da han solgte seg ut. På den tiden var det engasjert 420 ingeniører i RC-Gruppen, og kun Aker Kværner var større innenfor denne sektoren.

– Det var en omfattende og interessant business, sier Sverre.

Inn i eiendom

Som den typiske gründer han har vært gjennom hele livet, har han alltid hatt lyst til å finne på noe nytt. Etter tida i RC-gruppen startet han opp innenfor eiendomsmarkedet. Han sto bak etablering av Smarthotellet i Sandnes, det første hotellet i Norge som var basert på internettbooking og der all booking skjedde online. Konseptet for hotellet var høy standard på senger og annet inventar. I starten ble det dømt nord og ned, blant annet av den senere kjente hotellkongen Petter Stordalen. To år senere, i 1998, var dette den største hotellsuksessen i Norge.

Da solgte Sverre Hansen seg ut, og senere er det bygd opp en kjede med hotell flere steder i Norge på dette konseptet.

Han har også ført opp to-tre store kontorbygg, samt at han kjøpte flyplassen på Lista fra Skifte Eiendom, et areal på om lag 5.000 mål. Fem-seks år senere solgte han dette til lokale utviklingsinteresser.

Sammen med flere andre var han i 2003 med på å kjøpe Rosenberg Verft i Stavanger fra Røkke.

– Dette ble det en kanonkule ut av, og senere ble det solgt til dagens virksomhet, forteller Sverre Hanssen.

Vannrensing

I dag er han styreleder i tre selskap. Det er Intervest AS, Enwa Water Treatment AS og Visavis Eiendom AS. Intervest AS er et familieeid eiendoms- og utviklingsselskap, som er hovedaksjonær i de to andre selskapene. Selskapet har forretningsadresse i Sandnes, det samme som Visavis Eiendom AS. Enwa Water Treatment AS har forretningsadresse i Sandefjord.

Sverre og kona bor i Canada, der de eier en stor eiendom i Nova Scotia, 15 mil fra Hallifax. Der er han ti måneder i året, og han utfører sitt arbeid med daglig kontakt med Norge og de andre landene over e-post og Skype / Lynx. Hver morgen, canadisk tid, snakker han med to-tre av lederne i selskapene, og så jobber han fram til kl. 13.00, når det blir kveld i Skandinavia. (Det er fem timer tidsforskjell mellom Canada og Norge).

I år vil selskapet Enwa Water Treatment AS omsette for 500 millioner kroner, og det sysselsetter om lag 200 ansatte, inkludert 100 ingeniører. Selskapet har virksomhet i flere land, med ansatte i Sverige (50), Norge (ca. 125), Danmark England og Tyskland. Selskapet er en høykompetansebedrift med en rekke medarbeidere med høy faglig bakgrunn, og produksjonsanleggene ligger i Gøteborg og Sandefjord.

Enwa er en videreføring av vanndivisjonen i RC-gruppen, som Sverre Hanssen kjøpte opp gjennom Intervest AS for å videreutvikle og drive videre. Enwa produserer vannrensingsutstyr, og de bygger tekniske anlegg for vannanlegg og vannverk. Teknologien er omvendt osmose, og den benyttes blant annet på skip. Derfor er også kundene først og fremst skipsverft og redere.

Selskapet har vokst betydelig de siste årene. I 2012 fikk de kontrakt for et anlegg på Snorre-feltet i Nordsjøen for Statoil. Dette anlegget har vært en suksess, med produksjon av 4500 tonn vann i døgnet. Saltvann hentes inn fra havet, og så produseres det ferskvann som injiseres i reservoaret for å øke uttaket av olje.

– Dette med vann er det mest spennende jeg har gjort! sier Sverre Hanssen.

Norge i perspektiv

– Jeg har hatt det kjempekjekt. Jeg har truffet mange spennende mennesker, særlig i utlandet, forteller Sverre Hanssen.

Gjennom en lang yrkeskarriere har han vært mange steder i hele verden. Her har han også rekruttert dyktige ansatte med ingeniørkompetanse, design- og salgskompetanse, samt ledere på forskjellig nivå.

På spørsmål om han ville gjort alt dette om igjen kommer det et raskt og klart JA.

– Jeg har også så jeg klarer meg, selv om jeg ikke er så rik som Røkke. Som 67-åring trenger jeg heller ikke så mye. Jeg skal nok holde på fortsatt ei tid. Dette er en livsstil, smiler han.

Sverre Hanssen har fulgt utviklingen i norsk næringsliv – også i Mo i Rana – og han har fordelen ved både å kunne se Norge i perspektiv utenfra, og samtidig følge norsk utvikling tett på livet.

– Faren i dag er at vi er på feil kurs, med ei farlig utvikling i Norge, på grunn av et vanvittig høyt kostnadsnivå! Vi har alt for dårlige rammebetingelser for det private næringslivet. Dette ser vi eksempler på hver dag når vi som en eksportbedrift taper i konkurranse internasjonalt.

I Canada ligger prisene på mat på halvparten av norske priser. Det samme gjelder for lønninger. Og de har høy levestandard også i Canada, sier han.

Han legger til at selv om Norge har vanvittige oljerikdommer og mange penger på bok, så vil det gå svært fort nedover om økonomien i Norge begynner å gå dårlig.

– Det skal en god rygg til å tåle medgang, understreker han.

For tida skriver Sverre på ei bok, som trolig går i trykken i høst.

– Det er om mine forfedre, helt tilbake til 1850. Her forteller jeg om deres liv, og sammenligner det med det jeg har opplevd gjennom min tid. De levde under helt andre forhold enn det vi har i dag, og jeg ønsker å få fram hvor vi kommer fra og hvilke forhold oldeforeldrene mine hadde i forhold til dagens Norge, sier Sverre Hanssen.

Han har alltid vært opptatt av å holde god bakkekontakt, og han snakker like gjerne med fagarbeidere som direktører og de som sitter i ledelsen.

– Jeg har hatt et aktivt og givende liv! avslutter gründer og Utskarpenværing Sverre Hanssen, med bosted i Canada.

Les reportasjen i pdf-format:

GSnr3_s9_2014

GSnr3_s10_2014

 

Del Del Del