Frakter stein fra Nesna for å bygge nytt lakseslakteri på Lovund

14 January, 2022 15:48 Del Del Del

Mo Industripark AS, Arctic Seafarm og Johs. J. Syltern AS har inngått en avtale om at Syltern får tilgang til å ta ut stein på Nesna-tomten hvor Arctic Seafarm skal bygge sitt landbaserte oppdrettsanlegg. Steinen skal fraktes til Lovund og brukes til oppfylling av tomten til Nova Sea sitt planlagte lakseslakteri. Oppstart av arbeidet vil være allerede i januar i år.

-Det er veldig positivt for oss at det nå startes med å ta ut stein på tomten hvor vi skal etablere vårt landbaserte oppdrettsanlegg. Dette gjør at det kan bli mulig for oss å forsere noe på vår tidsplan for oppbyggingen av anlegget, sier Carsten Rimer, daglig leder i Arctic Seafarm Holding AS.

Tomten på Nesna, kjent som Nesna Industripark, er eid av Mo Industripark AS. Direktør Eiendomsutvikling Jan Gabor er svært glad for å kunne bidra til en god løsning for både Nesna og Lovund.

-Vi synes det er veldig artig at stein fra Nesna Industripark kan brukes til å opparbeide nytt næringsareal på Lovund. Dette er en vinn-vinn-situasjon hvor vi også sikrer god framdrift på utviklingen av området og klargjøre det for nye aktivitet, sier Gabor.

Del Del Del