Plakaten for Klimatoppmøtet den 18. mars 2015 på Campus Helgeland

Framtidas forbruk og produksjon på dagsorden

11 mars, 2015 10:28 Del Del Del

Industri, forskning og politikk møtes til klimatoppmøte ved Campus Helgeland, onsdag 18. mars på ettermiddagen. Tema er: Hva skal vi forbruke i framtida, og hvordan skal dette produseres?

Hovedinnleder er Kristin Halvorsen, tidligere finans- og undervisningsminister, nå direktør i Cicero, som er Senter for klimaforskning ved Universitetet i Oslo.

Deres formålsparagraf er: “Stiftelsens oppgave er å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.”

Halvorsen kommer til dette åpne møtet dagen før hun skal delta på High North Dialogue i Bodø, der tema er «Hvem eier Nordpolen?»

På Mo får hun følge av tre andre innledere. Dette er adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, som skal belyse temaet ut fra et industrielt synspunkt. Videre er det Kari Elisabeth Kaski, som inntil nylig var nestleder og rådgiver i miljøstiftelsen Zero. Kaski arbeidet blant annet med industrispørsmål, og hun vil se problemstillingen fra synspunktet til politikk og miljøbevegelsen. Kaski er opprinnelig fra Kirkenes, og hun kjenner derfor godt til forholdene i nord, og i forhold til mineralnæringer.

Den siste innlederen er Ove Jakobsen, professor ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Han er opptatt av spørsmål knyttet til økologisk økonomi, med gjenvinning, energiøkonomisering og synergieffekt fra samvirke av bedrifter, i et økologisk perspektiv.

Konferansier er informasjonssjef Ivar Hartviksen i Mo Industripark AS.

 

Må sette dagsorden

Det er Rana SV som er arrangør, i samarbeid med Nordland SV.

– Vi tror at i ei tid der de fleste erkjenner at olje- og gassproduksjonen i Norge er nedadgående, så vil teknologisk utvikling og satsing på industriutvikling i et miljøperspektiv være noe av det viktigste vi kan gjøre for å bygge framtidas arbeidsplasser, verdiskapning og bosetting, sier Inge Myrvoll i Rana SV.

Han mener det er svært viktig at man er tidlig ute i denne debatten.

– Spørsmålet har vært belyst ei tid allerede, uten at det har klart å bli synlig i samfunnsdebatten. Med endringen i norsk økonomi, der større satsing må skje i landbasert industri, så må vi være aktive i å sette dagsorden slik at disse spørsmålene kan være framtredende i debatten videre, sier han.

Myrvoll legger vekt på at det er viktig med en åpen debatt om disse spørsmålene, og at man også må se på rammebetingelser for norsk industri i denne sammenheng, sammen med forhold som Norges naturgitte ressursforhold.

– Ikke minst må vi ta debatten om hva vi ønsker og hva som er mulig framover, i et lengre perspektiv, sier Inge Myrvoll, som håper flest mulig vil ta turen til Campus Helgeland for å delta på møtet.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr2_2015s9

Del Del Del