Godt miljø og et team der alle tar ansvar og bidrar er noe av forklaringen denne gjengen har på det meget lave sykefraværet hos MIP Sikkerhetssenter. F.v. Kyrre Mandelid, Øyvind Tøndersen, Richard Erlandsen, Asle Hjartøy, Trond Avdem, Christian Svanheim og Dag Jonny Pedersen.

Frisk kultur

29 juli, 2016 11:56 Del Del Del

MIP Sikkerhetssenter har ikke hatt en eneste sykefraværsdag på over åtte måneder. Sykefraværet de siste fem årene er på 0,6 prosent. – Det er en del av kulturen hos oss, at vi holder oss friske og vil gå på jobb, sier de ansatte.

 

– Vi har det rett og slett veldig kjekt på jobb, sier en av de 14 ansatte ved MIP Sikkerhetssenter, Christan Svanheim.

– Det ligger vel litt i arbeidets form at HMS er en viktig faktor her på brannstasjonen, men at sykefraværet er nesten fraværende er uansett litt spesielt, sier sikkerhetssjef og avdelingsleder Richard Erlandsen, som berømmer sine ansatte for å være en særdeles enkel gjeng å lede.

– Det er topp motiverte folk som tar ansvar for både sin jobb og for arbeidsmiljøet, sier Erlandsen, som mener at nettopp det at hver enkelt tar sin del av ansvaret, er en medvirkende årsak til det meget lave sykefraværet.

– Det er viktig at alle har en klar forståelse for hvor viktig det er at de er tilstede, og at driften er avhengig at de stiller opp. Det hjelper nok også på at alle har et nært forhold til å skape økonomiske resultater, mener Erlandsen.

 

Tar ansvar

Nettopp det at hver enkelt ansatt har forståelse for sin egen rolle, fremheves også av de ansatte som en trivselsfaktor. Og trives man, da vil man gå på jobb.

– Vi jobber tett på hverandre, alle sammen. Det er enkelt å komme med innspill og forslag. Så får man rimelig raskt beskjed om innspillet man kommer med, er godt eller dårlig, sier Kyrre Mandelid.

– Folk kommer gjerne innom også når de har fri. Det er jo gjerne et tegn på at man trives, sier Erlandsen.

– Det er en kultur her hos oss, at vi strekker oss for å komme oss på. Variasjon i oppgaver gjør også at vi kan tilrettelegge arbeidsoppgavene, sier Asle Hjartøy,

– Vi har selvsagt tilfeller der en må melde pass for å utføre sin ordinære jobb som utrykningsvakt/innsatsleder eller røykdykker. Dette er en type arbeid som krever at alt er på plass, fysisk og psykisk. Vi er imidlertid så heldige at vi har mange andre viktige arbeidsoppgaver som må gjøres, og personell som ønsker å ta tak der hvis situasjonen skulle tilsi det, sier Erlandsen og trekker frem et eksempel der en av de ansatte måtte gjennomføre en kneoperasjon, uten at det medførte en enste fraværsdag.

– Vedkommende fungerte som kursinstruktør med krykkene som støtte, sier Richard Erlandsen.

 

Alle jobber med alle

Samspill og at alle skal kjenne alle er en vesentlig faktor i hvordan MIP Sikkerhetssenter organiserer sin vaktstyrke.

– Mange brannvesen holder de samme folkene i samme vaktlag, år etter år. Vi rullerer hele vaktstyrken to ganger hvert år. Dette slik at alle skal bli kjent med alle. Skulle det være slik at to personer ikke trives sammen, vet de at man innenfor et halvår uansett skal skifte lag, sier Richard Erlandsen, som påpeker at det selvsagt er lov å være syk.

– Det ligger i kulturen her at alle strekker seg langt for å være tilstede. Jeg håper og tror at det gode arbeidsmiljøet vi har bidrar til fortsatt stort nærvær, og at vi unngår alvorlige sykdommer som man vanskelig kan gardere seg mot, sier sjefen ved MIP Sikkerhetssenter.

 

 

 

Generelt om sykefravær i industrien

Fraværsnitt på 5,2 prosent

Det gjennomsnittlige sykefraværet hos medlemmer av Norsk Industri var på 4,6 prosent for hele 2015. Første kvartal i 2016 steg fraværet til 5,2 prosent.

237 bedrifter utgjør statistikkgrunnlaget for 2015, mens rapporter fra 2015 industribedrifter i Norge ligger til grunn for statistikken for første kvartal.

Det legemeldte sykefraværet i Norge var i 2015 på 6,2 prosent, sier tall fra Statistisk Sentralbyrå.

 

 

Del Del Del