F.v.: Prosjektleder Daniel Nystad og daglig leder Johannes Sandhei, her avbildet foran en varebil fullt utstyrt for service og vedlikehold av småkraftverk.

Fullt trykk med vannkraftservice

28 September, 2023 12:04 Del Del Del

IMTAS kjøpte tidligere i år opp bedriften Vannkraftservice. Et halvår senere har de økt bemanningen og satser for fullt som uavhengig servicebedrift i småkraftbransjen.

– Vi satser for fullt på vannkraft etter at vi overtok Vannkraftservice, forteller prosjektleder Daniel Nystad i IMTAS.

Nystad er faktisk tidligere ansatt i Vannkraftservice, og har dermed fått sine gamle kollegaer tilbake etter overtakelsen.

– Vi har tatt over drift og fått med oss mine gamle kolleger på laget. Det føles bra. Nå holder jeg i trådene og styrer mannskapsbiten, administrative oppgaver og holder kontakt med kunder, forteller Nystad.

IMTAS tok over Vannkraftservice AS i mars i år og var operativ allerede i april.

– Hele driften og de ansatte blir lagt inn i vår mekaniske avdeling, som nå har fått et bredere tilbud, sier Nystad.

Daglig leder i IMTAS, Johannes Sandhei, er veldig positiv til overtakelsen og den nye bransjen de har gått inn i.

– Dette har vært veldig positivt for oss. Det er en interessant bransje og jeg tror vi har blitt en mer attraktiv arbeidsgiver innen mekaniske tjenester etter at vi overtok Vannkraftservice. Vi fikk umiddelbar respons etter at vi slapp nyheten og har fått inn mange uoppfordrende søknader. I en bransje hvor det ellers er vanskelig å få tak i folk er det skikkelig luksus, sier Sandhei.

Katarina Flostrand i aksjon på en jobb hos Frammarsvik Kraft i nærheten av Førde. Her ble det byttet lager på en generator.

Uavhengig servicebedrift

Mange aktører er knyttet opp mot et kraftselskap eller er leverandør av turbiner, altså utstyrleverandører. IMTAS er ingen av delene.

– Vi er en ren servicebedrift og sannsynligvis den eneste på vår størrelse som er frittstående og kan utføre service og reparasjon på småkraftverk. Vi kan også ta større prosjekter som mindre selskaper ikke har bemanning til å utføre, forteller Nystad.

– På større prosjekter når det er behov for flere folk kan vi sende våre egne ansatte fra mekanisk avdeling for å utføre arbeidet sammen med vannkraftfolkene våre, sier Nystad.

I tillegg til å ha en hel servicebedrift på over 150 ansatte i ryggen, har de som jobber med vannkraft en sjelden spisskompetanse.

– Vi har kompetanse på skraping av hvitmetallager. Det er et håndverk som ikke så mange kan lengre. Det er heller ikke veldig mange maskiner som har denne typen lager. Men vi sitter altså med kompetansen til å utføre en slik jobb, sier Nystad.

Mesteparten av tiden har likevel gått til å utføre langt vanligere jobber.

– Vi har så langt i år utført mange lagerbytter på generatorer. I tillegg har det vært mye montasje av nye anlegg, hvor vi bidrar både på mekanisk- og rørarbeid. Og utover høsten og vinteren blir det mye servicer, med oljebytter, kontroller, og penetranttest* på løpehjul, forteller Nystad.

Stefan Engström setter på plass en generator som er byttet lager på og rengjort med hjelp av tørrisblåsing. Bildet er fra Hjelle Kraftverk i Byrkjelo.

Nyansettelser

På mekanisk avdeling hadde IMTAS inntil nylig fem personer som jobbet med vannkraftservice. Etter bare noen få måneder har de nå uført sin andre nyansettelse.

– Vi har fire ansatte som reiser ut på oppdrag, i tillegg til meg selv som er på kontoret. Så har vi akkurat ansatt en person som vil være stasjonert på Vestlandet, og vil være operativ allerede fra september. Han er da vår andre nyansettelse innen vannkraft etter at vi overtok Vannkraftservice, sier Nystad.

De ansatte er stasjonert rundt i landet for å kunne tilby best mulig responstid.

– Vi har én som er stasjonert i Linköping i Sverige, én på Østlandet, en på Fauske og en her i Mo i Rana, i tillegg til meg selv. Vårt nyeste tilskudd blir stasjonert på Vestlandet, forteller Nystad.

Strømprisene påvirker hvor det er mest arbeid.

– Vi utfører arbeid overalt, men det er mest arbeid der hvor strømprisene er høyest, så det er for tiden mest trøkk på Østlandet og Vestlandet, sier Nystad.

I tillegg til arbeid i hele landet, har IMTAS også utført arbeid i Sverige.

– Vi har allerede utført flere jobber i Sverige, og vi jobber nå for å kunne betjene det svenske markedet enda raskere. Man må ha stålkontroll på regelverket og vite hva som gjelder når man skal krysse grensen med den type utstyr vi har, forteller Nystad.

– Småkraftbransjen i Sverige er veldig stor, og det er veldig mange gamle kraftverk med andre typer turbiner enn de som benyttes i Norge, blant annet på grunn av forskjell i fallhøyde, sier Nystad.

Katarina Flostrand i gang med lagerbytte på en generator hos Frammarsvik Kraft.

Investerer for fremtiden

IMTAS satser tungt på service av småkraftverk og har gjort flere investeringer for å holde tritt med en spennende bransje.

– Vi har investert i mye utstyr som er forbeholdt service av småkraftverk. I tillegg har vi kjøpt flere store godt utstyrte craftere (varebiler) som er fullstappet med det utstyret og delene man trenger for å utføre service og vedlikehold av småkraftverk. Dette gjør vi for å kunne utvikle oss i takt med, og dekke behovene til, bransjen, avslutter Nystad.

Forklaring:

*En penetranttest er en ikke-destruktiv testmetode som brukes på materialer som ikke er sugende eller porøse for å oppdage sprekker og andre feil som bryter overflaten, som for eksempel porer. Den kan også brukes til lekkasjeprøvning.

Del Del Del