Fra høyre: fylkesråd for næring, Arve Knutsen, og fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo, i Nordland fylkeskommune.

Fylkesrådene besøkte Rana Gruber AS

5 oktober, 2013 14:38 Del Del Del

Rana Gruber AS hadde besøk av fylkesråd for næring, Arve Knutsen, og fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo, i Nordland fylkeskommune, den 23. august. Her fikk de orientering om virksomheten og de utfordringer bedriften har, spesielt i forhold til behovet for oppgradering av Dunderlandsbanen innen få år. Fylkesrådene besøkte også gruva og fikk se lasting av malmvogner, knuseren inne i gruva, samt lossestasjonen i Vika. På turen deltok også representanter for Fellesforbundet. Fylkes-rådene orienterte bedriften om deres framdrift for høring av Handlingsplanen for utbyggingsprosjekter innenfor Nasjonal Transportplan nå i høst.

GSnr5_2013s8

Del Del Del