Tag Archive: Rana Gruber AS

 • 1 July, 2020

  I starten av mai 2020 kom nyheten om at Rana Gruber hadde inngått en samarbeidsavtale med det amerikanske selskapet, Cargill. Avtalen er tredelt og omhandler salg, tekniske utvikling og gir finansielle instrumenter som trengs i en kapitalkrevende industri med høye kostnader.   Cargill som mellomledd Samarbeidsavtalen strekker seg over 5 år og har en verdi [...]
 • 29 June, 2018

  Børre Inge Nøst var bare 17 år da han kom inn døra til Rana Gruber for første gang. Siden har han fulgt bedriften både gjennom krevende utfordringer og fantastiske oppturer i hele 50 år.   – Årsaken til at jeg har blitt værende her i Rana Gruber i 50 år er at jeg synes det […]
 • 2 November, 2017

  I denne utgaven av Gule Sider kan du lese om blant annet Rana Grubers satsing på forskning og utvikling (s. 6-7), Avanti Engineerings vekst det siste året (s. 8-9), industriklyngen Arctic Cluster Team som har fått innvilget ARENA-Status (s. 16-17) og hvordan man kan kjøle ned bygg med varmt vann (s. 12-13). Du finner hele […]
 • 20 June, 2016

  Med Per Bakkens bortgang har Rana og Norge mistet en stor industrileder.
 • 16 June, 2016

  Rana Gruber AS har besluttet å avslutte prosjektet med å få 30 tonn tillatt aksellast på Dunderlandsbanen.
 • 29 February, 2016

  Økt sikkerhet ved innseilingen til Mo i Rana, og utdyping av Mo i Rana Havn, er tatt med i plangrunnlaget for Nasjonal transportplan 2018 – 2029, som ble presentert på en pressekonferanse i Oslo mandag 29. februar.
 • 26 February, 2016

  – Kommer vi oss helskinnet gjennom 2016, da står vi på noe tryggere grunn, sier administrerende direktør Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.
 • 25 February, 2016

  Beboere på Skonseng og Gruben har klaget på at de nye vognene til Rana Gruber skaper mer støy og vibrasjon, enn de gamle.
 • 20 December, 2015

  Norsk industris største konkurranse-fortrinn er kompetanse. Her er lærlingeordningen et av de aller viktigste komponentene.
 • 20 December, 2015

  Dersom flere følger i fotsporene til industribedrifter i Rana, kan man komme vesentlig nærmere målet om å få flere til å fullføre videre-gående skole.
 • 11 December, 2015

  Mikael Sandvær, Sindre Rosting og Johannes M. Gylseth har alle en traineestilling i Ranaindustrien. De mener det gir dem unike muligheter.
 • 26 November, 2015

  Arbeidet med å etablere ei helt ny gruve på Grønland startet våren 2014. Siden da har folkene fra LNS etablert en komplett infrastruktur sånn at gruvedriften kan starte en prøveproduksjon i disse dager.
 • 7 October, 2015

  Dunderlandsbanen er med i regjeringens framlegg til Statsbudsjett, under kapittel «Nordområdene» i Samferdselsdepartementets budsjettforslag.
 • 2 October, 2015

  – Rana Gruber AS ser dessverre ut til å havne i en ny rettstvist med Rana Kommune vedrørende tilbakebetaling av tidligere innbetalt eiendomsskatt. Dette skriver bedriften i en pressemelding fredag 2. oktober.
 • 3 September, 2015

  Hjertelig velkommen til Rana Gruber. Det er ikke hver dag vi i denne bedriften kan stå som vertskap for et så prominent selskap.
 • 3 September, 2015

  Regjeringen gir Jernbaneverket kjøreordre for å starte detaljplanleggingen for oppgradering av Dunderlandsdalen. Dette skal være ferdig sommeren 2016, og dette skjer på Statens regning
 • 28 August, 2015

  NHO Nordland vil av flere grunner nå innstendig anbefale at dommen i Lagmannsretten IKKE ankes.
 • 27 August, 2015

  I kommunens behandling av dommen fra lagmannsretten om eiendomsskatten til Rana Gruber forventer Fellesforbundet at de politiske partiene i Rana har en klar holdning til at denne dommen ikke skal ankes til høyere rettsinstans.
 • 29 June, 2015

  NHO Nordland er godt fornøyd med at regjeringen har lagt frem et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om eiendomsskatt på industrianlegg.
 • 28 May, 2015

  Det er nå snart to år siden arbeidet startet for å få aksept for opprusting av Dunderlandsbanen, – jernbanen fra jernmalmgruvene til Rana Gruber AS i Dunderlandsdalen og ned til oppredningsverket i Vika. Neste skritt nå er detaljplanlegging av denne oppgraderingen.