Statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen leverte en meget velkommen gave til Rana Gruber AS og de ansatte, med oppstarten av detaljplanleggingen. I retur fikk statsministeren rubiner og safirer, riktignok i verdiløs pulverform, mens samferdselsministeren fikk miniatyrdumper. Fra venstre: Adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber, statsminister Erna Solberg, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og KHMS-sjef Nancy Stien Schreiner i Rana Gruber AS.

Stopp for oppgradering av Dunderlandsbanen

16 juni, 2016 22:30 Del Del Del

Rana Gruber AS har besluttet å avslutte prosjektet med å få 30 tonn tillatt aksellast på Dunderlandsbanen, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i en pressemelding onsdag 15. Juni.

Det heter videre i pressemeldingen:

– Rana Gruber har 14. juni meddelt Jernbaneverket at vi ikke lenger ser noen mulighet til at 30 tonns tillatt aksellast på Dunderlandsbanen kan realiseres på en måte som er akseptabelt for Rana Gruber. Vi har bedt om at prosjektet stanses slik at ressurser frigjøres for andre formål.

Beslutningen fra Rana Grubers side skyldes flere forhold, noen som helt inntil nylig har kommet for dagen.

De kostnadene som ved prosjektet ble forespeilet tillagt Rana Gruber ble langt høyere enn det vi opprinnelig antok. Selv om prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt vil det ikke bli bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av høye anleggsbidrag, høye og økende kjøreveisavgifter, høy eiendomsskatt og tapte inntekter under anleggsfasen. Kostnadene overskrider mange ganger det konkurrenter i andre EU/EØS land blir tillagt og i et sterkt konkurranseutsatt eksportmarked ville Rana Grubers konkurransesituasjon bli forverret med høye marginalkostnader dersom Dunderlandsbanen blir oppgradert til å tåle 30 tonns aksellast.

Rana Gruber takker Jernbaneverket for et godt samarbeid i prosjektarbeidet og vi takker alle de andre gode støttespillerne vi har hatt i arbeidet med å prøve å få dette til.

Del Del Del