Per Bakken

Minneord for Per Bakken

20 juni, 2016 14:17 Del Del Del

Med Per Bakkens bortgang har Rana og Norge mistet en stor industrileder. Etter lang tids sykdom gikk han bort den 10. juni 2016, 78 år gammel.

 

Det er få personer som har satt så sterkt preg på Rana og norsk stålindustri som ham. Per Bakken vokste opp i små kår i Rana, og hans utgangspunkt var på ingen måte det enkleste. Gjennom målbevisst arbeid skaffet han seg utdannelse som sivilingeniør, maskin, fra NTH i 1961, og fra 1963 var han ansatt ved A/S Norsk Jernverk. Her påtok han seg stadig mer ansvarsfulle oppgaver, og med sin dyktighet ble han etter hvert også den sentrale lederen av statsbedriften i Mo i Rana.

Da stålkrisen rammet den vestlige verden i 1975 var Bakkens innsats avgjørende for at Jernverket og Jernverksbyen kunne komme gjennom krisen med styrke til å forme ei ny framtid for kommunen og industrien. Hovedtrekkene i strategien for en levedyktig stålindustri ble utmeislet på slutten av 1970-tallet, med Plan 1980-84, som ble helt avgjørende for modernisering av det vi i dag kjenner som bærebjelkene i Mo Industripark.

I 1981 tok Per Bakken over som adm. dir. ved Norsk Jernverk AS, og sammen med sitt team gjennomførte han et omfattende arbeid for å finne fram til ny og supplerende virksomhet som kunne gi mulighet til sunn og framtidsrettet industriaktivitet i Mo i Rana. Uten denne innsatsen hadde den vellykkede omstillingen i Mo i Rana fra 1988 til 1992 vært umulig.

Ved Stortingsvedtaket i 1988 om omstilling av Norsk Jernverk ble det også naturlig for Per Bakken å tre til side. Hans nye hovedfokus ble arbeidet som adm. dir. i Rana Invest AS fra 1989. Her kom han til å få avgjørende roller i forhold til en rekke av de nye aktivitetene som vokste fram i Rana. Hans kongstanke var å etablere et tungt verkstedsmiljø, som kunne betjene både landbasert industri og offshore. Framveksten av Miras-konsernet ble en realitet gjennom 1990-tallet, der koordinering av mindre mekaniske virksomheter i et konsern gjorde at man fikk et slagkraftig mekanisk miljø i Mo Industripark. Også innenfor havbruk og en rekke andre næringer kom han til å sette sitt preg, gjennom sitt virke i Rana Invest. Blant annet fikk dette positiv betydning for virksomheten ved Nova Sea på Lovund.

Per Bakken hadde en rekke sentrale styreverv, som var med på å forme både Rana og norsk industri. Han satt som styreleder i Sparebanken Rana gjennom en årrekke, han var styremedlem i Rana Gruber AS, Norsk Jern Eiendom AS/Mo Industripark AS, Rana Utviklingsselskap AS, samt at han var sentral i styret i flere Ranabedrifter, blant annet Grotnes Verkstad AS og Helgeland Holding AS.

På nasjonalt plan var han styremedlem i Raufoss AS, og han var også med i utenlandske styrer og råd, blant annet i Sverige, Tyskland og England.

Per Bakken var meget dedikert i sitt arbeid, og han la ned en svært stor innsats i de oppgavene han påtok seg. Hans store økonomiske innsikt, der han hadde en sterk egenskap i å forstå regnskap, var til stor nytte i hans mange tillitsverv for mindre og større virksomheter. Det gjorde han også til en etterspurt medspiller, og en dyktig rådgiver.

Med sitt store engasjement for Mo i Rana, Helgeland og industrien bidro han svært aktivt til å styrke mulighetene for verdiskapning og sysselsetting i vår region.

Per Bakken har i stor grad vært en samfunnsbygger i Rana og på Helgeland, og han deltok også aktivt på nasjonalt nivå i mange andre sammenhenger.

Vi sørger sammen med familien, som har mistet en solid og omsorgsfull familiemann. Våre tanker går først og fremst til Anne og familien. Vi deler sorgen etter Per med dem.

 

Ivar Hartviksen

 

 

Del Del Del